Visie

Leven – Leren – Zorgen

De zorgvisie van woonzorgcentrum De Wingerd vertaalt zich in een omvattend zorgtraject. Dit traject start bij voorkeur in de thuissituatie en samen met de mantelzorger. Met thuiszorg en arts als professionele partner, bieden de thuisondersteunende diensten een uitkomst aan de zorgvrager die zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen. Het residentiële aanbod sluit daar naadloos bij aan met de werkingsprincipes van het kleinschalig genormaliseerd wonen en de belevingsgerichte en vraaggestuurde zorg.

Zorgstrategie in de praktijk:

Opdracht

Een huis aan de rand van de stad, waar personen met dementie omringd zijn,
met elkaar op weg zijn, zoekend naar vormen van levenskwaliteit
vanuit ieders belevingswereld en levensverhaal.

We doen dit door:

Te leven
Van dag tot dag
samen en vanuit je eigen plek
met behoud van familierelaties
met en tussen mensen
die zorg dragen en je bijstaan
met je verleden en je heden.

Te leren
Steeds weer opnieuw
met het oor naar elkaar
met het oog op de wereld
van bewoners en bezoekers
zoeken welke weg
medewerkers kunnen gaan
om zelf overeind te blijven
en anderen te helpen
in betrokkenheid.

Te zorgen
Dat we elkaar verplichten
te doen wat we zeggen
en te zeggen wat we doen
steeds te kiezen voor de kwetsbare mens.

Dat doet ervaren dat warme zorg en solidariteit bestaan.