Publicaties

Overzicht brochures en informatie die zowel gedrukt als online (pdf) beschikbaar is.
Onze eigen huiskrant vind je telkens onder ‘nieuws‘ terug.

De jaarverslagen van de organisatie vind je op de pagina van Woonzorgnet-Dijleland.

Vormingen 2024

Intimiteit & Seksualiteit

Geef om zorg

Psychofarmaca

LDC Wijnveld

Dagcentrum & Kortverblijf

Bezoek en participatie

Vroegtijdige Zorgplanning

Visie rond Euthanasie

Suggesties & Klachten

Herstellingen

Bereikbaarheid

Duurzame mobiliteit