Wonen in De Wingerd

Kleinschalig genormaliseerd wonen in de praktijk

Hier kom je weer thuis

Het woonzorgcentrum is opgevat als een appartementsgebouw met 16 woningen. Per woning leven er acht mensen met dementie samen, elk met een persoonlijke kamer en eigen sanitair, ze delen een living, keuken, tuin of terras. Het ontwerp en de bouw van het woonzorgcentrum is de vertaling van ons streven naar ‘meer kwaliteit van leven’. Het dagelijks leven heeft hier het gevoel van ‘thuis’ te wonen als uitgangspunt.

Hier ondersteunen we personen met dementie en met jongdementie. In de woningen begeleiden zorgkundigen en verpleegkundigen bewoners doorheen de dag. In de zorgflats helpen we partners van personen met dementie samen te leven met hun geliefde.

Leven toevoegen aan de dagen

De Wingerd is geen hotel, maar een thuisvervangende woonzorgoplossing gericht op het samen verder schrijven aan het levensverhaal van de bewoner. Had je thuis toegang tot de woning van je ouders, je broer of je tante, dan beschik je hier ook over een sleutel zoals dat vroeger het geval was. De bewoner bepaalt autonoom wie er in en uit kan lopen in deze nieuwe thuis, maar het spreekt ook voor zich dat het in de woning een samenleven is met respect voor de privacy en geborgenheid van verschillende mensen.

Familieleden en verwanten worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan het leven in huis en de activiteiten van het verenigingsleven dat georganiseerd wordt in en om het woonzorgcentrum en vanuit het Lokaal Dienstencentrum.