Over ons

De Wingerd biedt een thuis voor personen met dementie.
Volgens de principes van kleinschalig genormaliseerd wonen werken we aan ‘kwaliteit van leven’.
Het zorgtraject en de woonomgeving sluiten naadloos aan bij onze belevingsgerichte aanpak.
Hier woon en leef je in een herkenbare, huiselijke en vertrouwde leefomgeving met zorg op maat.
Binnen Woonzorgnet-Dijleland vzw werken we nauw samen met het Dijlehof in Leuven, Ter Meeren in Neerijse en Keyhof in Huldenberg. Het aanbod in onze aangepaste woningen voor jonge mensen met dementie koppelen we aan de activiteiten van de Zorgcirkels Jongdementie.

We zorgen voor kwaliteit van leven
met de stroom mee,
en tegen de stroom in als het moet
maar we zullen zorgen voor kwaliteit van leven.

Continu streven naar innovatie
in belevingsgerichte zorg en thuisvervangende oplossingen, vraaggestuurd en kleinschalig.

Trots op medewerkers:
Het zijn bevlogen mensen met een passie voor het breder zorgkader !

Een palet van thuisondersteunende diensten en woonzorgvormen:
Zo lang mogelijk in de eigen huiselijke omgeving kunnen leven,
is de wens van iedereen.

De zin om de dingen goed te doen en voortdurend uitgedaagd zijn in verbeteren.
Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en wat we doen, goed doen.

Woonzorgnet-Dijleland investeert in betere zorg en kwaliteitswinst voor de bewoners en hun omgeving. De Wingerd innoveert en gaat projectmatig op zoek naar werkbare oplossingen.

De Wingerd biedt een thuis voor personen met dementie.
Volgens de principes van kleinschalig genormaliseerd wonen werken we aan ‘kwaliteit van leven’.
Het zorgtraject en de woonomgeving sluiten naadloos aan bij onze belevingsgerichte aanpak.
Hier woon en leef je in een herkenbare, huiselijke en vertrouwde leefomgeving met ‘zorg op maat’.
Als onderdeel van Woonzorgnet-Dijleland vzw zijn we nauw verbonden met het Dijlehof in Leuven, Ter Meeren in Neerijse en Keyhof in Huldenberg.

We zorgen voor kwaliteit van leven
met de stroom mee,
en tegen de stroom in als het moet
maar we zullen zorgen voor kwaliteit van leven.

Continu streven naar innovatie
in belevingsgerichte zorg en thuisvervangende oplossingen, vraaggestuurd en kleinschalig.

Trots op medewerkers:
Het zijn bevlogen mensen met een passie voor het breder zorgkader !

Een palet van thuisondersteunende diensten en woonzorgvormen:
Zo lang mogelijk in de eigen huiselijke omgeving kunnen leven,
is de wens van iedereen.

De zin om de dingen goed te doen en voortdurend uitgedaagd zijn in verbeteren.
Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en wat we doen, goed doen.

Woonzorgnet-Dijleland investeert in betere zorg en kwaliteitswinst voor de bewoners en hun omgeving. De Wingerd innoveert en gaat projectmatig op zoek naar werkbare oplossingen.