Wijnveld

Het Lokaal Dienstencentrum is een open huis waar iedereen terecht kan voor ontmoeting, ontspanning, informatie, vorming en dienstverlening. Een sociaal netwerk ondersteunt het algemeen welzijn, de levenskwaliteit en de zelfredzaamheid. Het verenigingsleven daagt eraan bij dat gebruikers van het centrum zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen.

Dienstverlening en activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen ongeacht achtergrond, leeftijd interesses en mogelijkheden. Hierbij gaat specifieke aandacht naar kwetsbare groepen en richten we ons in het bijzonder tot senioren met een beginnende zorgbehoevendheid. Direct verbonden met woonzorgcentrum De Wingerd hebben we bijzondere aandacht voor dementiegerelateerde thema’s.

Voor informatie over het lokaal dienstencentrum, inschrijvingen voor activiteiten, beschikbaarheid en verhuur van zalen of reservaties neem je contact op met:

Liesbet Volders, centrumleider
Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag; telkens van 9u30 tot 16u00.
E: liesbet.volders@wznd.be | T: 016/28.49.50