Participatief woonzorgconcept in De Wingerd

Vroegtijdige Zorgplanning

De bewonerszorg wordt verstrekt door een professioneel team, in samenspraak met de zorgvrager, de begeleidende artsen en de familie of vertegenwoordigers. Mensen met dementie zijn ernstig ziek, vanuit onze zorgvisie willen we hen dààr ondersteunen waar de eigen mogelijkheden wegvallen. Door de steeds beperktere communicatieve vaardigheden als gevolg van de voortschrijdende dementie, worden de zorgnoden en de palliatieve behoeften in de klassieke zorgverstrekking vaak onderschat, zelfs helemaal niet opgemerkt en daardoor genegeerd.

In De Wingerd blijven we vanuit een belevingsgerichte aanpak op zoek gaan naar fysische, spirituele, psychische en sociale palliatieve vragen van personen met dementie om die vervolgens waardig kunnen in te vullen.

Zorg rond het levenseinde

De medewerkers in de woningen worden ondersteund door een palliatief support team, door artsen, een psychologe en een spiritueel zorgteam. Via pijnschalen trachten we de nood aan pijnmedicatie te peilen, zo zorgen we ervoor dat de bewoners pijnvrij en in alle rust in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en tot dat laatste moment ook omringd zijn door hun naasten. Het is belangrijk tijdig na te denken over de persoonlijke wensen rond dit sleutelmoment, zorg voor het leven vraagt ook aandacht voor het levenseinde…