Onthaal & Opname

Mensen met zorgvragen zetten zich soms af tegen de verhuis naar een vreemde omgeving. Ze willen hun levenswijze en hun vertrouwde thuis graag behouden. De kleinschalige woningen bieden dan een goed alternatief. Bewoners en hun familie richten zelf de kamer in en de dagelijkse gang van zaken in de woning sluit zoveel mogelijk aan bij het eigen dagritme en wat men zelf gewend is.

Een zorgtraject starten

Om gebruik te maken van de thuisondersteunende diensten neem je rechtstreeks contact op met de coördinator van het dagcentrum en het kortverblijf of de sociale dienst. Vaak komt dat eerste contact er op advies van thuiszorgorganisaties of na doorverwijzing van de huisarts, omdat de draagkracht van de mantelzorger in het gedrang komt of de zorgvraag plots toe neemt.

Tijdens een kennismakingsgesprek wordt samen met zorgvrager en mantelzorgers bekeken welke de best passende oplossing is. Er  worden proefdagen afgesproken en in onderling overleg wordt bekeken of de centra een meerwaarde kunnen bieden binnen het breder kader van de thuiszorg.

Wanneer de thuisondersteunende diensten van De Wingerd niet of onvoldoende aangepast blijken aan de zorgvraag, brengen we je graag in contact met de collega’s bij Woonzorgnet-Dijleland of met een gepast woonzorgcentrum in onze regio.

Komen wonen in De Wingerd

Bij elke opname speelt de ernst en de hoogdringendheid van de zorgvraag mee, elke aanvraag voor de zorgflats en het kleinschalig genormaliseerd wonen voor mensen met dementie en jongdementie wordt geëvalueerd in het multidisciplinair samengestelde Opname Comité.

De eerste aanmelding kan mondeling of telefonisch via de Sociale Dienst verlopen of vanuit het zorgtraject opgestart in de thuisondersteunende diensten binnen Woonzorgnet-Dijleland. Soms komt de opnamevraag vanuit een sociale dienst, de thuiszorg of een behandelende huisarts.

We willen een zo goed mogelijk beeld vormen van de zorgvrager en de zorgzwaarte, daartoe worden er een aantal persoon- en familiegegevens opgevraagd tijdens een persoonlijk gesprek. Elke opnameaanvraag wordt beantwoord, komt de persoon in aanmerking voor een verblijf in De Wingerd dan worden er verdere afspraken gemaakt.

Info en reservaties:
Cathy Sweerts, coördinator thuisondersteunende diensten
’s Hertogenlaan 71, 3000 Leuven
E: cathy.sweerts@wingerd.info | T: 016/28.48.00

Onthaal en opname:
Brenda Van Espen, sociale dienst
Wingerdstraat 14, 3000 Leuven
E: brenda.vanespen@wingerd.info | T: 016/28.47.93