Leven in De Wingerd

Kwaliteit van leven in de praktijk

Eigen dagritme en behoud van regie

In het woonzorgcentrum ligt de focus op wonen, op levenskwaliteit en zorg: hier voegen we leven toe aan de dagen, geen dagen aan het leven. In tegenstelling tot de patiënten in een ziekenhuis proberen we in De Wingerd de bewoners met dementie niet te genezen. We investeren al onze middelen en onze energie om de kwaliteit van leven te vergroten bij de bewoners en hun naasten.

Mensen met dementie zijn en blijven volwaardige burgers die zelfstandig beslissen en we stimuleren active aging. Samen met bewoners, familieleden en vrijwilligers zoeken we elke dag opnieuw naar een zo normaal mogelijke thuisomgeving, met aandacht voor de eigen mogelijkheden van elke persoon. Het individu hoeft zich niet aan te passen in zijn eigen thuis. Bewoners staan op wanneer zij dat zelf willen, gaan slapen wanneer het hen past, doen mee met activiteiten die ze zelf leuk vinden. Zelfs als het heel wat moeite kost om die eigen keuzes nog te ontdekken en mogelijk te maken.

Kwaliteit van relaties

Gelukkig zijn en welbevinden hangt in grote mate af van sociale relaties en de mogelijkheid om die te kunnen bewaren wanneer mensen in een woonzorgcentrum komen wonen. Daarom nemen we in De Wingerd de ondersteuning samen op met familie en vrienden van de bewoner, met respect voor de privacy, het gewoon thuis zijn en een genormaliseerd leven.

De belevingsgerichte zorg die we vraaggestuurd aanbieden zoekt altijd naar het evenwicht tussen autonomie en geborgenheid. Klassieke zorg gaat sneller over naar geborgenheid om te compenseren wat zoek geraakt is door de voortschrijdende dementie. Het multidisciplinair zorgteam let erop de nog aanwezige autonomie niet te snel opgeven. Hier ligt de klemtoon op het leven in een kleinschalig en genormaliseerd woonzorgaanbod.