Kleinschalig Genormaliseerd Wonen

Samen met de netwerkpartners nemen we het voortouw bij het voortdurende streven naar participatieve zorginnovatie.
De realisatie van nieuwe en aangepaste woonvormen is voor De Wingerd de concrete vertaling van een bijzondere visie op kwaliteitsvolle zorg.

Innovatief woonzorgconcept

Woonzorgcentrum De Wingerd is een pionier en een voortrekker in het “kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie”. Dit innovatieve woonzorgconcept werd beschreven door LUCAS (KULeuven) en die expertise wordt nog elke dag verder uitgediept op de werkvloer. Samen met de partnerorganisaties binnen het professionele Netwerk Kleinschalig Genormaliseerd Wonen werkt De Wingerd in Vlaanderen mee aan de realisatie van dit participatieve zorgconcept.

Deze woonvorm is een bewuste keuze: zorg en welzijn voor personen met dementie. Ze leven er samen in een huiselijke, vertrouwde en herkenbare omgeving. Ze behouden er maximaal de regie over hun eigen leven.  Het kleinschalig genormaliseerd wonen staat nooit los van de onmiddellijke woon- en leefomgeving. Dit woonzorgconcept is bouwkundig geïntegreerd in de omringende wijk of gemeente en in zijn werking buurtgericht en dus ook sociaal geïntegreerd. Dat principe biedt professionele ondersteuning, begeleiding en verzorging voor mensen met dementie én hun familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers. In De Wingerd zijn bewoners en hun familie de belangrijkste gesprekspartners en dat heeft een directe impact op de organisatie en werking.

Het kleinschalig genormaliseerd wonen ondersteunt de professionele, inter- en transdisciplinaire en flexibele inzet van haar medewerkers en is ingebed in een woonzorgcontinuüm. Zo gewoon mogelijk leven en wonen is hét uitgangspunt (normalisatie). De kleinschaligheid (woningen van 8 bewoners, al dan niet geclusterd in een groter geheel) versterkt de realisatie van de vijf werkingsprincipes:

  • integratie en participatie
  • zorg op maat
  • kwaliteit van leven
  • kwaliteit van de relaties
  • tussen autonomie en geborgenheid.

We schrijven samen met bewoners en familie verder aan het levensverhaal!