Jongdementie

Woning 1 van het woonzorgcentrum biedt een thuisvervangende omgeving voor 8 jonge mensen met dementie.
Jonge bewoners kunnen uiteraard ook terecht in de andere woningen van De Wingerd.

Voortdurend blijven verbeteren

De Wingerd staat in Vlaanderen niet alleen mee aan de basis van het kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie, we blijven innoveren en mee nadenken over betere zorg. Samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaams-Brabant en Woonzorgnet-Dijleland participeren we met een aangepaste woonunit in het vernieuwende project Zorgcirkels Jongdementie regio Leuven.

Medewerkers in uiteenlopende disciplines specialiseerden zich in de aangepaste zorg voorjonge mensen met dementie. Woning 1 van het woonzorgcentrum werd opnieuw ingericht rekening houdend met deze jonge bewoners. Het activiteitenaanbod sluit aan bij de leefwereld van deze jonge mensen die in De Wingerd wonen en leven. We blijven het zorgaanbod voortdurend bijsturen en uitbreiden in de werkgroep jongdementie, die komt driemaandelijks samen.

“Op een mooie zonnige septemberdag wandelden we met een paar jonge bewoners van De Wingerd naar de wekelijkse markt in Leuven. We genoten er van enkele lekkernijen en sommigen onder ons hebben ook iets gekocht. Nadien bracht de lijnbus ons terug.” – Nele Huwels, verpleegkundige.

Onthaal en opname:
Brenda Van Espen, sociale dienst
E: brenda.vanespen@wznd.be | T: 016/28.47.93

Ontmoetingscirkel

Er worden continu nieuwe ervaringen uitgewisseld: mantelzorgers komen samen in lokaal dienstencentrum Wijnveld voor de sessies “Dementie en nU”. Mensen met beginnende (jong)dementie ontmoeten elkaar in een praatcafé of tijdens een Ontmoetingscirkel. Deze worden georganiseerd door de Zorgcirkels Jongdementie, het dagcentrum van De Wingerd en het Expertisecentrum Dementie. Daarnaast gaan er in Hét ontmoetingshuis geregeld informele ontmoetingsmomenten door waar iedereen vrij aan kan deelnemen.

Samen zoeken we uit hoe onze activiteiten en dienstverlening nog beter afgestemd kunnen worden op de individuele zorgvraag.

Meer info:
Cathy Sweerts, coördinator dagcentrum
E: cathy.sweerts@wznd.be | T: 016 24 48 00