VAPH statuut is een begin, geen eindpunt Persoonsgebonden budget voor personen met jongdementie.  Op 15 mei 2023 dienden Ann De Martelaer, Jeremie Vaneeckhout, Celia Groothedde en Johan Danen van de Groenfractie in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering vragen om...

We nodigen je graag uit om erbij te zijn op de 5de editie van Music for Luc, het benefietconcert ten voordele van Zorgcirkels Jongdementie op donderdag 30 mei in Het Depot te Leuven. Huisband The Philips met rasmuzikanten Filip Bollaert, Ben Crabbé, Bert Embrechts en Jan...

Naar goede gewoonte zullen er ook deze zomer weer speelweken georganiseerd worden in LDC Wijnveld voor (klein)kinderen van bewoners, personeel, vrijwilligers en gezinnen uit de buurt. Speelweek 1 gaat door van 8 tot 12 juli. Speelweek 2 van 15 tot 19 juli 2024. Inschrijven kan door...

Muziek kan mensen raken en ontroeren. Muziek brengt in beweging, roept herinneringen op en verbindt. Kortom muziek laat mensen niet onberoerd. Dat muziek een positieve invloed kan hebben op het psychische welbevinden van personen met dementie is een algemeen aanvaard gegeven. Wetenschappelijk onderzoek toont aan...

Hoe vrij mogen mensen met dementie nog zijn? Niet elke verdwijning is onrustwekkend.  In een dementievriendelijke samenleving wonen en leven personen met dementie zo lang als mogelijk autonoom. Wanneer door dementie de oriëntatie vermindert, kan het wel eens gebeuren dat iemand de weg niet meer vindt. Typerend...

We moeten stoppen met spreken over ‘inclusie’, inclusie van personen met een handicap, inclusie van jongeren met een beperking, inclusie van mensen met dementie, en inclusie van ouderen met zorgnoden… Een ‘inclusieve samenleving’ bestaat slechts bij gratie van exclusie of uitsluiting. Als we niemand meer...

Doen wat je graag doet Een gesprek met Kris Matuscsak – zorgcoördinator woning 1 t.e.m. 4 Vijfentwintig jaar geleden kwam Kris uit een interview voor dit krantje tevoorschijn als een sociaal sterk geëngageerde persoonlijkheid die met hart en ziel werkte in De Wingerd en mee instond voor...

Om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden, helpt het om … meer te weten over dementie, de impact ervan en over mogelijke ondersteuning beter te kunnen omgaan met je eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting mensen te ontmoeten die je steunen en...

Fietsroute langsheen Leuvense coöperaties - 27 augustus 2023 Ontdek de coöperatieve scène van Leuven op een unieke manier - op de fiets! Welkom om onze fietsroute te volgen. Ze neemt je mee op een inspirerende reis langs enkele bloeiende coöperatieve initiatieven van onze stad. Van duurzame landbouw,...

Radicaal anders kijken naar zorg - een indringend gesprek met Mohamed Ridouani en Lies Corneillie Een laatste maar niet minder belangrijke bijdrage in de reeks interviews onder de titel ‘We have a dream’. Eind 2020 koopt het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven ‘De Boomgaard’ in Kessel-Lo. Midden...