Huiskrant nr. 1 jg. 34 – Lentenummer 2024

VAPH statuut is een begin, geen eindpunt

Persoonsgebonden budget voor personen met jongdementie. 

Op 15 mei 2023 dienden Ann De Martelaer, Jeremie Vaneeckhout, Celia Groothedde en Johan Danen van de Groenfractie in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering vragen om aan mensen met jongdementie een persoonsgebonden budget te geven. De Commissie Welzijn riep op 31 januari 2024 een hoorzitting met experten samen, waarvoor ook campusdirecteur Jan Vanwezer gevraagd was om er vanuit zijn ervaringen in De Wingerd het woord te nemen.

Je leest het allemaal in de nieuwe editie van onze huiskrant.

En verder in dit nummer: een nieuw boek geschreven door oa. Prof. Dr. Mathieu Vandenbulcke, ‘Samen leven met dementie’; nieuwe technologie voor de zorg, Vlaams minister Jo Brouns belegt een persmoment bij Woonzorgnet-Dijleland; Hoe een dubbeltje rollen kan, het leven van wijlen Herman Dockx, verteld door Henri Meulemans; FLANH benchmark, medewerkersbevraging in het kader van het Flanders Nursinghome project; de ‘Hospiscore’ van De Boomgaard is geen hokus pokus, een interview met wetenschappers van UCLL; Music For Luc, Will en alle anderen, een column van Jan Hautekiet; levensverhalen als geheugen-cadeau; muziek maakt gelukkig, het muziekatelier van Christine Achten en de ‘Rock Wagon’ van haar echtgenoot Patrick Staes; ‘en dan nu het laatste woord’ , een dankbare terugblik naar aanleiding van de uitvaart voor Lut Maex, met een pluim voor de vele vrijwilligers en iedereen die in De Wingerd werkt.

Werkten mee: Christine Achten, Maria Bragina, Mia De Brabander, Jo De Clercq, Astrid De Vleeschauwer, Jan Hautekiet, Rudi Logist, Henri Meulemans, Sam Pless, Lore Poulussen, Mieke Soens, Rudi Thomassen, Lut Vanaerschot, Stephanie Vandeplas, Margriet Vanvolsem, familie Welkenhuysen en Jan Vanwezer..

Meewerken aan de volgende huiskrant ?
Contacteer ons, we spreken graag iets met jou af !

Eindredactie & Layout: Stijn Paemelaere
Reageren op de inhoud via: redactie@wingerd.info


Ben je een digitale lezer?

Haal de kopij van uw krant hier op: huiskrant_lente – 2024 [.pdf]

Enkel dankzij de milde bijdragen van familieleden en de vele sympathisanten van De Wingerd kunnen we naast de online edities, die telkens erg gretig gelezen worden, hopelijk nog altijd een papieren huiskrant blijven uitgeven.

Bladert u ook nog graag in een échte krant of gunt u dat gevoel graag aan andere lezers?
Steun dan de krant of neem ook een papieren abonnement!

Steun deze krant en sluit een jaarabonnement [ € 15 ] of een steunabonnement [ € 50 ] af door storting op rekening van Woonzorgnet-Dijleland vzw, met vermelding “huiskrant Wingerd”; BE69 7343 5622 0078 [KREDBEBB]