Huiskrant nr. 4 jg. 33 – Winternummer 2023

Hoe vrij mogen mensen met dementie nog zijn?

Niet elke verdwijning is onrustwekkend. 

In een dementievriendelijke samenleving wonen en leven personen met dementie zo lang als mogelijk autonoom. Wanneer door dementie de oriëntatie vermindert, kan het wel eens gebeuren dat iemand de weg niet meer vindt. Typerend daarbij is dat de persoon in kwestie steevast op zoek gaat naar herkenningspunten uit het verleden. De vraag die wij ons daarbij moeten stellen is: waar ligt de grens tussen preventie in functie van veiligheid en inboeten aan levenskwaliteit?

Je leest het allemaal in de nieuwe editie van onze huiskrant.

En verder in dit nummer: een interview over hulp in de zorg, een studiedag ‘zorgvastgoed’, het leven in een zorgflat, ‘breek de stilte’ een bijdrage aan het 12e RESEDA colloquium in Dijon, vacatures in De Wingerd, de column van Jan Hautekiet, MEMOrabel en de nieuwe e-learning jongdementie in de thuissituatie, zorgspecifiek aangepaste kledij en veel meer.

Werkten mee: Mia De Brabander, Karen Claes, Astrid De Vleeschauwer, Jan Hautekiet, Antje Proost, Griet Robberechts, Mieke Soens,
Rudi Thomassen, Lut Vanaerschot, Sara Vandenwyngaerden, Leopold Vansina, Margriet Vanvolsem en Jan Vanwezer.

Meewerken aan de volgende huiskrant ?
Contacteer ons, we spreken graag iets met jou af !

Eindredactie & Layout: Stijn Paemelaere
Reageren op de inhoud via: redactie@wingerd.info


Ben je een digitale lezer?

Haal de kopij van uw krant hier op: huiskrant winter 2023 [.pdf]

Enkel dankzij de milde bijdragen van familieleden en de vele sympathisanten van De Wingerd kunnen we naast de online edities, die telkens erg gretig gelezen worden, hopelijk nog altijd een papieren huiskrant blijven uitgeven.

Bladert u ook nog graag in een échte krant of gunt u dat gevoel graag aan andere lezers?
Steun dan de krant of neem ook een papieren abonnement!

Steun deze krant en sluit een jaarabonnement [ € 15 ] of een steunabonnement [ € 50 ] af door storting op rekening van Woonzorgnet-Dijleland vzw, met vermelding “huiskrant Wingerd”; BE69 7343 5622 0078 [KREDBEBB]