HUISKRANT NR. 2 JG. 34 – ZOMERNUMMER 2024

Innovatieve samenwerkingsorganisatie

Een openhartig gesprek over de crisis in de zorg

We horen het in de nieuwsberichten, we lezen het in de kranten: de zorg heeft zorgen. Jan Vanwezer legt uit hoe dat komt en welke maatregelen De Wingerd voor ogen heeft om de moeilijkheden het hoofd te bieden.

Het eerste en belangrijkste doel van De Wingerd is: kwaliteit van leven geven aan mensen met dementie. We weten dat dit kan als we hun noden erkennen en trachten eraan te voldoen. Daarom moeten we bereid zijn te zorgen voor een ploeg helpers die zich eraan kunnen aanpassen. Een zeer grote bijdrage tot het bereiken van dat doel wordt uiteraard geleverd door de medewerkers in de woningen. Maar door een schaarste aan verzorgend en verplegend personeel lonkt overvraging steeds om de hoek. In 2018 reeds verscheen in dit krantje een artikel over een eerste aanzet om dit preventief aan te pakken nl. door de personeelsleden met een zo groot mogelijke autonomie het eigen werk te laten regelen. Maar deze innovatieve arbeidsorganisatie lost het probleem niet ten gronde op. Er zijn immers allerlei oorzaken voor de ontstane knelpunten en de oplossingen liggen dan ook in een gediversifieerde aanpak ervan.

[ lees het gesprek integraal online of in de gedrukte versie van de krant]

En verder in deze krant: ’t Zomert in De Wingerd, nieuws uit De Boomgaard, vrijwilligers op studiereis naar Wallonië, de ‘Helden van de zorg’ – challenge, bezoek uit Nederland, een zorgboerderij voor mensen met dementie, pastoraal werk en welgekomen hulp voor Pater Piet, een persoonlijke getuigenis van een zoon en de niet mis te verstane boodschap van zijn mama – ‘Menneke, geniet van het leven’, de column van Jan Hautekiet en poëzie van Rudi Thomassen, een interview bij VERSO met Griet Robberechts – ‘Niet alle oplossingen hoeven geld te kosten’, de praatcafés (jong)dementie en het personeels- en bewonersnieuws.

 

Werkten mee aan dit nummer:  David Buysschaert, Hilde Cuypers, Mia De Brabander, Erik De Rop, Astrid De Vleeschauwer, Piet Debruyn, Jan Hautekiet, Karen Louwet, Kris Matuscsak, Mykola Paliukh, Lore Poulussen, Antje Proost, Griet Robberechts, Mieke Soens, Rudi Thomassen, Lut Vanaerschot, Francien van de Ven en Jan Vanwezer.

Meewerken aan de volgende huiskrant ?
Contacteer ons, we spreken graag iets met jou af !

Eindredactie & Layout: Stijn Paemelaere
Reageren op de inhoud via: redactie@wingerd.info


Ben je een digitale lezer?

Haal de kopij van uw krant hier op : huiskrant_zomer – 2024 [.pdf]

Enkel dankzij de milde bijdragen van familieleden en de vele sympathisanten van De Wingerd kunnen we naast de online edities, die telkens erg gretig gelezen worden, hopelijk nog altijd een papieren huiskrant blijven uitgeven.

Bladert u ook nog graag in een échte krant of gunt u dat gevoel graag aan andere lezers?
Steun dan de krant of neem ook een papieren abonnement!

Steun deze krant en sluit een jaarabonnement [ € 15 ] of een steunabonnement [ € 50 ] af door storting op rekening van Woonzorgnet-Dijleland vzw, met vermelding “huiskrant Wingerd”; BE69 7343 5622 0078 [KREDBEBB]