Muziektherapie bij dementie

Muziek kan mensen raken en ontroeren. Muziek brengt in beweging, roept herinneringen op en verbindt. Kortom muziek laat mensen niet onberoerd. Dat muziek een positieve invloed kan hebben op het psychische welbevinden van personen met dementie is een algemeen aanvaard gegeven. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat muzikale perceptie en ontvankelijkheid, het muzikale geheugen en de muzikale emotie nog lang in takt blijven tijdens het degeneratieve proces van dementie. Muziek activeert namelijk vele hersengebieden tegelijkertijd, ook de gebieden die nog niet zijn aangetast door het ziekteverloop. Dit alles zorgt ervoor dat muziektherapie de laatste jaren een belangrijk aspect is geworden in de zorg voor en de behandeling van personen met dementie.

Maar wat is het nu eigenlijk en hoe gaan muziektherapeuten aan het werk?

Samen met Anke Coomans (UPC Kortenberg en docente aan LUCA School of Arts campus Lemmens) blikten Julie Gheeraert (muziektherapeute in De Wingerd), Kaat Hertecant (Den Olm, Bonheiden), Sarah Nauwelaerts (Eyckendaal, Riemst) en Marthe Helsen (Den Anker, Serskamp) een filmpje in over de effecten van muziektherapie bij dementie.

Er komen ook twee toenmalige bezoekers van het dagcentrum bij De Wingerd even in beeld (de opnames werden gemaakt in de loop van 2023).

Ben je na het bekijken van deze montage geprikkeld om meer te weten te komen over het onderwerp?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met: julie.gheeraert@wingerd.info

Of neem een kijkje op: