Aangezien het coronavirus België en de rest van Europa voorlopig nog in zijn greep houdt, moeten we op zoek gaan naar een alternatieve aanpak voor een aantal activiteiten. De maandelijkse spreekuren van de senioreninspecteurs blijven voorlopig wel beperkt, maar Politie Leuven bedacht een creatieve oplossing. De...

Vrijdag 11 september 2020, een hele dag in conclaaf rond de prangende vraag ‘Wat zou jij doen?’. Een bonte verzameling stakeholders tekende in Leuven bij WZC De Wingerd present om een breed gedragen aanbeveling op te stellen die moet uitmonden in een beter beleid inzake...

De beroepsorganisatie Belgische Federatie voor Zorgkundigen (BEFEZO) neemt het niet alleen op voor de belangen van zorgkundigen en verzorgenden, ze namen het tijdens de coronacrisis ook op voor alle collega's in de zorg die soms niet voldoende voorbereid de frontlinie ingestuurd werden. BEFEZO biedt niet alleen...

Hoe krijg je effectieve en kwalitatieve eerstelijnszorg zo dicht mogelijk bij de burger en maak je die voor iedereen toegankelijk? Over die vraag boog de Vlaamse overheid zich al in 2017 en het antwoord werd uiteindelijk gevonden in de oprichting van Eerstelijnszones, structurele samenwerkingsverbanden waarbinnen...

31 augustus 2020 - Het debat over de bezoekregeling in woonzorgcentra is momenteel erg actueel. Sinds 25 juli heeft de overheid strengere maatregelen opgelegd aan woonzorgcentra, waardoor bezoek opnieuw beperkt is. Sommige woonzorgcentra voerden uit eigen initiatief al verstrengingen door. Anderen stuurden ons de vraag...

Zorg verlenen als een privilege blijven beschouwen, ook in COVID- en hittegolf-tijden, een dijk van een opdracht. Zorg verlenen is een privilege. Het dicht bij mensen mógen komen, hen nabij zijn, hen fysiek, mentaal, sociaal, geestelijk ondersteunen is het voorrecht dat zorgverleners hebben in de...

Els Van Hoof (CD&V) werkt een voorstel uit om thuiswonende mensen met jongdementie beter te ondersteunen. We vragen de andere partijen in het parlement om dit initiatief mee te dragen, want vandaag is er alleen op Vlaams niveau een specifieke regeling die het verblijf in...

Met alle restricties van overheidswege opgelegd, om het nieuwe coronavirus onder controle te krijgen, zoals het beperken van contacten, het niet bezoeken van familieleden in kliniek of woonzorgcentrum, het niet uitnodigen van vrienden, het afstand houden, en vooral het thuisblijven en het niet werken gaan...

De Coronacrisis heeft in de ouderenzorg duidelijk een aantal problemen en tekortkomingen blootgelegd. Dat vraagt om een diepgaand gesprek met Griet Robberechts, algemeen directeur van Woonzorgnet-Dijleland. “Terwijl het enerzijds nodig is de overheid te laten verstaan wat er essentieel is en wat er fout loopt, is...

Het wordt een bijzondere zomervakantie. De 'lockdown light' wordt afgebouwd met een steeds verder versoepelende exitstrategie. Toch zullen we de maanden juli en augustus nog met heel wat maatregelen doorbrengen in de staart van de eerste besmettingsgolf. Flatten the curve De strenge preventiemaatregelen hebben gewerkt, de Belgische...