Experten in jongdementie

Er wordt wel eens gezegd dat De Wingerd aan de ’s Hertogenlaan ook nog een huis heeft speciaal voor personen met jongdementie, maar dat klopt niet helemaal. We werken wel nauw samen met Hét Ontmoetingshuis, de uitvalsbasis van de Zorgcirkels Jongdementie en dat is een onafhankelijke zorgcoöperatie. Die coöperatieve vennootschap is een uniek initiatief waarbij jonge mensen met dementie en hun partners aandeelhouder kunnen worden en zo mede-eigenaar zijn van het “bedrijf” waar ze aangepaste begeleiding kunnen krijgen.

Met onze thuisondersteunende diensten en de bijzondere erkenningen van het woonzorgcentrum in de residentiële zorg voor personen met jongdementie tekenen we present voor het aanbod in Hét Ontmoetingshuis. We zouden goed gek zijn om het niet te doen vermits het quasi in de voortuin van De Wingerd gelegen is. Daarom werken we al van bij de start samen met de Zorgcirkels Jongdementie en bieden samen met hen zorg aan en begeleiding van personen die uiteindelijk kiezen voor dagopvang of een verblijf in de woningen van De Wingerd. Hun partners en mantelzorgers kunnen nog tot lang daarna beroep doen op de zorgbegeleider en de werking van de Zorgcirkels wanneer de samen afgelegde weg in het woonzorgcentrum ten einde loopt.

Hoe werken zij nu concreet?

Kristel Denruyter, zorgbegeleider en eerste aanspreekpunt, beantwoordt de vragen van iemand zich met jongdementie bij Hét Ontmoetingshuis meldt.  Zij bespreekt met collega’s welk traject deze persoon best aangeboden krijgt en blijft een stuk van de weg met hen meelopen. Heeft de persoon in kwestie nood aan ontmoeting met lotgenoten, dan nodigt ze die uit voor de activiteiten die vrijwilligers van de Zorgcirkels organiseren. Is er nood aan professionele opvang en ondersteuning of zelfs aan een thuisvervangende oplossing, dan klopt ze aan bij zorgpartners in de directe omgeving van de persoon met jongdementie en het betrokken gezin.

Zo werkt Kristel bijvoorbeeld ook samen met Thuisverpleging Meerdael voor ondersteuning thuis, verwijst ze mensen uit de regio door naar de diensten van Zorggroep Alexianen in Tienen en worden anderen toegeleid naar het aanbod van ZorgLeuven. De nabijheid van De Wingerd en de expertise die onze zorgteams hebben opgebouwd in de zorg voor mensen met (jong)dementie, maakt van ons uiteraard ook één van de bevoorrechte partners. En zo worden onze werelden binnen het Leuvense zorgaanbod wel wat verweven met elkaar.

Riet Buvens waakt over het reilen en zeilen van Hét Ontmoetingshuis en ondersteunt de samenwerking met bijvoorbeeld het dagcentrum van De Wingerd of gaat aan de slag om activiteiten ten voordele van de zorgcirkels te organiseren in het Grand Café. Dat aan de slag gaan, zou niet mogelijk zijn zonder de ongelooflijke inzet van een stevig vrijwilligersteam.

In de marge: de meeste bezoekers van Hét Ontmoetingshuis zijn coöperant van de CVBA-SO, net als Woonzorgnet-Dijleland VZW die samen met enkele andere zorgprofessionals in onze regio oprichtend aandeelhouder is van de zorgcoöperatie. Er zijn regelmatig overlegmomenten met hen en de collega’s van de Zorgcirkels proberen dan ook in te pikken op die individuele vragen en noden. Het Ontmoetingshuis is ten slotte en in de eerste plaats een huis om te ont-moeten. Alles is bespreekbaar, alles kan en niets moet.

Wie graag gebruik maakt van dat huis aan de ’s Hertogenlaan, is er net als de bezoekers van het dagcentrum in de bewoners van De Wingerd meer dan welkom…  ook als er géén sprake is van jongdementie!

Meer weten, vrijwilliger worden of als sympathisant investeren in een coöperatief aandeel?

Klik door naar: www.zorgcirkelsjongdementie.be