Co-creatie met Micro-Cosmos

De Micro-Cosmos bedkoepel dempt zowel visuele als auditieve prikkels uit de kamer als secundaire ruimtelijke zintuigelijke prikkels, waardoor we de primaire lichamelijke zintuiglijke beleving gaan stimuleren. Dankzij de gecreëerde ‘positieve ruimtelijke beleving’ ontstaat er een gunstig effect op de eigen-ik beleving & het lichaamseigenaarschap bij personen met gevorderde dementie en merken we dat er meer rust gecreëerd wordt.

Heel wat stappen zijn gezet sinds de start van het in woonzorgcentrum De Wingerd lopende innovatieproject ‘Positieve ruimtelijke beleving voor personen met dementie door zintuigelijke deprivatie & stimulatie’ waarbij we verschillende ‘bedkoepel’ toepassingen uittestten. Onze ervaringen met de toepassing van de Micro-Cosmos werden meegenomen door de Nederlands start-up. We werken graag verder in co-creatie om tot een nog beter afgestemd product te kunnen komen in functie van personen met dementie.

Less is More

minder (secundaire ruimtelijke zintuigelijke prikkels om te verwerken door een brein met verminderde capaciteit)
=
meer (breinruimte om het lichaamsschema, -gevoel & -positiezin vanuit aangereikte primaire lichamelijke zintuigelijk prikkels als tactiele, proprioceptieve en vestibulaire input te verwerken, wat het lichaam zelfbewustzijn/de eigen-ik beleving & het lichaamseigenaarschap verbetert wat nodig is om fysiek en mentaal tot rust te kunnen komen)


In het najaar van 2022 hebben zorgcoördinator David Buysschaert, kinesitherapeuten Marijke Wolput en Katleen Lambrechts bij De Wingerd en Jo De Clercq voor Woonzorgnet-Dijleland samen met Eef Lamers, Emma Baardse en Sofie Kleyn van Micro-Cosmos rond tafel gezeten voor een brainstormsessie rond een vernieuwd ontwerp voor de Micro-Cosmos bedkoepel. Het eindresultaat van deze co-creatie zal een woonzorgcentrumversie zijn van het bestaande product. Deze moet voor ons enerzijds perfect aansluiten bij de noden en wensen van personen met dementie en hun divers functionerend brein en anderzijds aansluiten bij de door Woonzorgnet-Dijleland gehanteerde visie omtrent kleinschalig genormaliseerd wonen waarbij we graag een sterk huiselijk karakter realiseren.

      

De ideeën die op tafel lagen na deze brainstorm en de eerder gegeven feedback volgend op de uitvoerige tests in de verschillende woningen van De Wingerd vorige jaar, werden uitgewerkt door het team van Micro-Cosmos. Bij de aanpassingen van de bedkoepel die ons net werd voorgesteld, werden heel wat van onze suggesties doorgevoerd:

  • Een specifiekere kleur van de bedkoepel waar dit voorheen een neutrale grijze kleur was van de kunststof lamellen.
  • Integratie van ledverlichting met verschillende kleuren en mogelijkheid tot afspelen van geluid zodat verschillende sferen (vb. blauw licht en kabbelend water, rood licht en knisperend haardvuur, groen licht en fluitende vogels) kunnen gecreëerd worden. Dit om toch nog gestuurde en door ons gecontroleerde dynamische visuele en auditieve dynamische prikkels aan te kunnen bieden in functie van breinstimulatie binnen de gegenereerde kleinere directe omgeving (letterlijk een micro-cosmos). Deze laatste wordt wel blijvend ingezet om een zintuigelijke ruimtelijke deprivatie te realiseren van voor hen storende auditieve en visuele prikkels uit de directe omgeving.
  • Een elektrisch in de hoogte verstelbare bedkoepel om gecombineerde toepassing te kunnen realiseren samen met de hoog-laag functie van het bed.

In een nog aankomede derde fase van deze co-creatie zal er gewerkt worden aan een andere exterieure vormgeving, waarbij we af willen van de ziekenhuis/cleane-look, waarbij we voorkeur wensen te geven aan huiselijke warmere kleuren en een houtlook. In plaats van het toegepaste grijze plastic om de koepel te realiseren denk we bijv. aan gekleurde viltachtige panelen. Zo zal de woonzorgcentrumversie van de bedkoepel niet alleen esthetisch sterker aansluiten bij een huiselijke omgeving, maar anderzijds door deze specifieke materiaal keuze de ruimtelijke auditieve storende zintuigelijke prikkels nog sterker kunnen uitfilteren.

Een dame, die ondanks steeds goed gepositioneerd te zijn met een DINA-slaapsysteem en enkel nog de eigen kamer te verlaten in een aangepaste Cumilux-rolstoel, ligt vaak onrustig en geagiteerd in bed. Dat uitte zich vaak in roepgedrag en angst, tot we beslisten om bij haar de Micro-Cosmos met groene sfeerlichtjes en fluitende vogels toe te passen. Nauwelijks enkele minuten lag zij rustig te genieten, een mooi voorbeeld van de effecten bij bewoners met dementie. Het gebruik van deze bedkoepel met alle beschikbare opties is zonder meer een argument om personen op een niet-medicamenteuze wijze tot rust te brengen.

Katleen Lambrechts, kinesitherapeut WZC De Wingerd

Meer informatie:

Jo De Clercq

ComfortZorg & ZorgInnovatie Expert
Woonzorgnet-Dijleland VZW
T: +32 467 09 97 44 | E : Jo.DeClercq@wznd.be