Toonaangevende zorginnovatie

Jo De Clercq was jarenlang hét gezicht van de ComfortZorg in De Wingerd en ontpopte zich tot ‘ComfortZorg & Zorginnovatie Expert’ voor de 4 huizen van Woonzorgnet-Dijleland. Samen zetten we onze organisatie weer op de kaart als pionier & inspirator in de Vlaamse zorg met vernieuwende projecten. 

In het lentenummer van de huiskrant belichten we graag ook enkele opmerkelijke innovatieprojecten bij de collega’s van Dijlehof, Ter Meeren en Keyhof. Zo stomen we onze woonzorgcentra klaar voor de toekomst en de uitdagingen van vandaag: een nijpende zoektocht naar zorgmedewerkers op een krappe arbeidsmarkt en de voortschrijdende vergrijzing die tot een stijgende zorgzwaarte leidt.

 

Micro-Cosmos

We hadden in De Wingerd de mogelijkheid om gedurende een vijftal weken een ‘positieve ruimtelijke beleving’ te creëren waarmee er ’s nachts meer rust zou ontstaan voor bewoners met dementie. Een grote bedkoepel dempt visuele & auditieve prikkels uit de kamer als secundaire ruimtelijke prikkels, terwijl we met een aanbod van gedoseerde prikkels proberen om de primaire lichamelijke zintuiglijke beleving positief te beïnvloeden.

Eef Lamers en Skip van de Kandelaar, de Nederlandse bedenkers van de Micro-Cosmos, gingen ervan uit dat er onrechtstreeks een positief effect zou zijn op de primaire zintuigelijke eigen-ik beleving. Tot hiertoe werd hun uitvinding vooral in een ziekenhuisomgeving ingezet en wij testten dat graag even voor hen uit in een ruimere woonzorgcontext specifiek voor personen met dementie. Dit omdat zij meer en meer een zintuigelijk emotioneel brein verkrijgen als plaatsvervanger van rationeel beredenerend brein.

De afspraak was dat we nadien onze expertise en informatie verkregen uit de proefopstelling zouden delen tijdens een webinar. In die live-streaming koppelde Jan Vanwezer het projectrelaas aan de zorgvisie van Woonzorgnet-Dijleland. Jo De Clercq verschafte therapeutische achtergronden en zorgcoördinator David Buysschaert kwam samen met kinesitherapeuten Marijke Wolput en Katleen Lambrechts ook uitgebreid aan het woord over de geobserveerde effecten bij de bewoners.

Zen Zorgstoel

Naast de visuele prikkelverwerking zijn we in De Wingerd met een schommelproject gestart. Schommelen biedt bewoners met dementie namelijk zintuigelijke prikkels via ‘de 3 leermeesters van het brein’. We pikken hiermee opnieuw aan bij de sensomotorische integratie. Het lichaamseigenaarschap en het eigen-ik bewustzijn die in verval raken door dementie, worden opnieuw vergroot door een concrete herinkleuring van het lichaamsgevoel, lichaamsschema en lichaamspositiezin via dit zintuigelijke prikkelaanbod.

We onderzoeken of bewoners zowel mentaal als fysiek tot ontspanning komen en minder ‘signaalgedrag’ vertonen. Door zachtjes te schommelen stimuleren we actief de primaire lichamelijke zintuigelijke kanalen terwijl we met de toepassing van de Micro-Cosmos net de zintuigelijke ruimtelijke beleving voor personen met dementie probeerden te depriveren op de secundaire ruimtelijke zintuigelijke kanalen.

Meer weten over zorginnovatie en zorgtechnologie?

Neem dan contact op met: Jo.DeClercq@wznd.be