Positieve ruimtelijke beleving

Zorginnovatie door persoonsgerichte niet medicamenteuze zorg dankzij het gebruik van bedkoepels en prikkelsturing bij bewoners met dementie. Hoofdbetrachting bij dit alles: een positievere zintuigelijke ruimtelijke beleving realiseren voor personen met gevorderde dementie.

Hiervoor toetsen we een aantal bestaande concepten en producten in ontwikkeling af die we uit hun eigenlijke context halen. Micro-Cosmos werd ontwikkeld voor ziekenhuistoepassing op de IC afdeling. De 4-Senses-Cap was oorspronkelijk bedoeld voor personen met een (mentale) beperking en werd ontworpen al een rolstoeltoepassing. BedHoodie is dan weer ontstaan als middel om de privacy te garanderen tijdens liggende ziekenhuistransfers.

Concreet zetten we deze drie innovatieve tools in om visuele en auditieve zintuigelijke prikkels uit de ruimte in een welbepaalde hoedanigheid weg te filteren voor personen met dementie, dewelke over een divers zintuigelijk prikkelverwerkend brein beschikken. Zo bestuderen we of er ’s nachts meer rust ontstaat voor de bewoners. Heeft de toepassing als positief effect dat ze sneller en makkelijker kunnen inslapen, dieper slapen, vlotter doorslapen en langer slapen? Want dat brengt dan weer een duidelijk positief effect teweeg naar mentale en fysieke recuperatie.

Maar dat doen we niet zomaar straight-out-of-the-box in, binnen onze woonzorgcontext waarvoor ze niet noodzakelijk bedoeld zijn. Onze zorgverleners en comfortzorgspecialisten denken daarbij letterlijk outside-the-box. En als kers op de taart nemen we de uitvinders en ontwikkelaars onder de arm om vanuit onze ervaringen te gaan doorwerken in co-creatie met de  ontvangen feedback. Dit unieke project werd weerhouden in de top 3 nominaties voor de ‘Tools Award’ die uitgereikt worden tijdens de Inspire HEALTH&CARE zorgbeurs.

De bedkoepel van Micro-Cosmos dempt prikkels uit de kamer, terwijl we met een aanbod van gedoseerde prikkels proberen om de primaire lichamelijke zintuiglijke beleving positief te beïnvloeden. De geobserveerde effecten hierbij zijn gunstig voor de eigen-ik beleving van de bewoners. De bijkomende akoestische isolatie van de 4-Senses-Cap bezit een meerwaarde. Wanneer er in die verkleinde en audiovisueel gedepriveerde omgeving alsnog prikkels op maat worden aangeboden, met muziek en een specifieke lichtsfeer, stellen we een verschil vast ten opzichte van de in zijn huidige vorm geteste Micro-Cosmos.

Daarnaast wordt er met BedHoodie samengewerkt voor een praktijktoets van hun lichtgewicht en snel inzetbare product. Bij deze toepassing wordt er enkel en alleen gekeken naar het effect van het uitfilteren van de visuele zintuigelijke prikkels. We willen de effecten van deprivatie nagaan terwijl de auditieve zintuigelijk prikkels aangereikt vanuit de omgeving aan de persoon met dementie worden weerhouden. Zo toetsen we het verschil af met de andere toepassingen in deze uitzonderlijke setup.

Meer weten?

Neem dan contact op met: Jo.DeClercq@wznd.be