Huiskrant nr. 1 jg. 32 – Lentenummer 2022

Karen Louwet is klinisch psychologe en studeerde in 2013 af met een thesis over de betutteling van ouderen. Sinds 2014 was ze achtereenvolgens actief als ouderenpsychologe in De Wingerd en bij het Expertisecentrum Dementie Vlaams-Brabant, Memo. Vandaag legt ze zich, naast ondersteuning van ouderen met dementie ook toe op de ondersteuning van het zorgteam in de woonunits jongdementie en de aangepaste werking voor jonge personen met dementie. Al tijdens het congres ouderenpsychiatrie op 12 oktober 2017 hield zij een pleidooi voor minder betutteling in de zorg en meer respect in de omgang met de zorgvragende persoon.

Later dit jaar verschijnt in Senior-magazine een uitgebreide bijdrage over verbale en non-verbale communicatie op de werkvloer en wij publiceren daarvan graag al een voorproefje in het lentenummer van onze huiskrant: “Elderspeak, niet zo onschuldig als het lijkt”.

En verder in de krant: ‘Beginnen aan de zorg van morgen’, hoe de organisatie en de subsidiëring van de zorg in Vlaanderen anders kan en anders moet om het het haalbaar en betaalbaar te houden; ‘Breng de zorg terug dichter bij de mensen’, we bouwen mee aan een zorgzame buurt bij de invulling van De Boomgaard;  ‘Jouw verhaal telt’, een Cera-leesproject in het dagcentrum; HBO5-verpleegkunde verdient meer erkenning vanuit de overheid; Toonaangevende zorginnovatie bij Woonzorgnet-Dijleland; ‘Hoe zit het met de bewonersadviesraden?’, een gesprek met Ferre Laevers; de column van Jan Hautekiet; Kan het zonnedak van EcoOB ons door de energiecrisis leiden?; en tot slot een heuse ‘Message in a bottle’ als oppepper na de pandemie.

Werkten mee aan deze editie:

Jo De Clercq, Astrid De Vleeschauwer, Piet Debruyn, Jan Hautekiet, Inge Knops, Karen Louwet, Griet Robberechts, Mieke Soens, Rudi Thomassen, Lut Vanaerschot, Sara Vandenweyngaerden, Jan Vanwezer, Margriet Vanvolsem, Veerle Ven (Dijlehof) en Liesbet Volders.

Meewerken aan de volgende huiskrant ?
Contacteer ons, we spreken graag iets met jou af !

Eindredactie & Layout: Stijn Paemelaere
Reageren op de inhoud via: redactie@wingerd.info


Ben je een digitale lezer?

Haal dan hier de krant op nadat ze overal in de bus is gevallen: [huiskrant_lente_2022].

Enkel dankzij de milde bijdragen van familieleden en de vele sympathisanten van De Wingerd kunnen we naast de online edities, die telkens erg gretig gelezen worden, hopelijk nog altijd een papieren huiskrant blijven uitgeven.

Bladert u ook nog graag in een échte krant of gunt u dat gevoel graag aan andere lezers?
Steun dan de krant of neem ook een papieren abonnement!

Steun deze krant en sluit een jaarabonnement [ € 15 ] of een steunabonnement [ € 50 ] af door storting op rekening van Woonzorgnet-Dijleland vzw, met vermelding “huiskrant Wingerd”; BE69 7343 5622 0078 [KREDBEBB]