jan-hautekiet

Een duurzaam klimaat, is ook een zorgzaam klimaat!

In tijden waar de financiële middelen te schaars zijn om alle zorgnoden af te dekken, mag het belang van menselijke, kwaliteitsvolle, en accurate zorg niet verdrongen worden in het actualiteitsdebat. Een duurzaam klimaat, is ook een zorgzaam klimaat! Jan Hautekiet schreef er een column over in het jongste nummer van de huiskrant.

Recent ging ik in een palliatief zorgcentrum in de Antwerpse Kempen enige muzikale verstrooiing brengen voor een studiegenoot die al vele jaren tegen kanker vecht. Het was een impulsief opgezette actie door iemand die getroffen was door de mentale moed van de man in zijn lange en soms uitzichtloos lijkende strijd.

Mijn studiegenoot begon letterlijk 2 dagen later opnieuw aan een chemokuur. Ik leg geen enkel oorzakelijk verband met het concert, maar het zal zeker geholpen hebben om de mentale kracht te vinden om het fysieke leed weer te gaan bestrijden. Een week later deed ik iets gelijkaardigs voor een collega-muzikant in een zorgcentrum voor mensen met een al dan niet aangeboren hersenletsel. Hij leeft al 30 jaar met de gevolgen van niet-aangeboren hersenschade. Communiceren is moeilijk maar niet onmogelijk.

De blik, de opgetrokken wenkbrauw en de halve duim die de lucht in ging: het waren subtiele maar o zo duidelijke signalen dat wat hij gezien en gehoord had was aangekomen, en hem allicht wel op één of andere manier gelukkig maakte.Ook daar weer: een simpele oproep van een andere collega-muzikant, en een aantal mensen die daar graag en snel op inpikten.

Daar zag ik jong en oud, minder en meer geïmpacteerd, man, vrouw… niemand blijft gespaard van potentiële fysieke of psychische schade. Het was voor mij nog maar eens het bewijs dat soms relatief kleine acties een hefboom kunnen zijn en op termijn een impact kunnen hebben.

Wat daarbij een cruciaal element blijft: de zorgbehoevende zelf heeft niet altijd de regie over zijn of haar leven in eigen handen. En dan is het aan de omgeving om zo goed mogelijk aan te voelen wat wenselijk is, en in te spelen op opportuniteiten om de zorgontvanger zijn of haar eigenwaarde te laten behouden.

Tous ensemble

Wat 5 jaar geleden al de hashtag was van onze Rode Duivels toen ze naar Brazilië gingen, geldt onverkort voor de zorg van vandaag, morgen en overmorgen.

Samenwerken is cruciaal. Overheid en privé, organisaties of particulieren, met of zonder beperking: in tijden waar de financiële en dus ook menselijke middelen (te) schaars zijn om alle zorgnoden af te dekken, moeten we als samenleving, als burgers als familieleden doen wat we kunnen om zorgbehoevenden zo goed mogelijk bij te staan.

Over enkele weken mogen of moeten we weer naar de stembus.In tijden waar het klimaatdebat vecht met het migratiedossier om de aandacht van de kiezer, mag het belang van menselijke, kwaliteitsvolle, en accurate zorg niet verdrongen worden.

Het maakt onlosmakelijk deel uit van de warme en solidaire samenleving waar we elk op onze eigen manier vorm aan moeten geven.

Hartelijk, Jan Hautekiet