huiskrant editie lente 2019

Huiskrant nr. 1 jg. 29 – Lentenummer 2019

Leuvens schepen Bieke Verlinden (sp.a): “We halen onze mosterd in De Wingerd”

Een pittig interview door redacteur Guido Joris.

Bieke: “We hebben natuurlijk al verschillende woonzorgcentra en ook een samenwerkingsverband met een privé-instelling. In het centrum zelf baten we al een hele tijd woonzorgcentrum Booghuys uit, van origine een psychiatrisch-pediatrisch centrum. Die ziekenhuissetting evolueerde in de loop der jaren naar een woonzorgcentrum voor mensen met fysische, psychische en/of sociale beperkingen en vandaag opteren we op de site ook voor een specifiek aanbod voor mensen met dementie. Zij zullen daar in de toekomst in een residentiële setting verzorging en ondersteuning krijgen. Het gebouw was daarop niet voorzien en waar we aanvankelijk dachten aan renoveren, bleek dat gaandeweg geen oplossing. We hebben noodgedwongen moeten kiezen voor een totale nieuwbouw in de Vlamingenstraat. Het ondergrondse gedeelte is vandaag al zo goed als klaar en de eerste bovengrondse werkzaamheden worden zichtbaar. In het nieuwe complex worden acht kleinschalige woningen voor mensen met dementie ondergebracht, eigenlijk naar het model van De Wingerd. En natuurlijk erkennen we de pioniersrol van De Wingerd daarin ten volle. Dat betekent concreet dat het personeel van het Booghuys zal omgeschoold worden naar een andere manier van werken die het verblijf in kleinschalige woonentiteiten als een genormaliseerde verblijfsituatie vereist. We hebben al een aantal verkenners uitgestuurd die – hoe zal ik het zeggen – ‘in De Wingerd de mosterd zijn gaan halen’. Dat blijkt uiteindelijk dé manier bij uitstek om voeling te krijgen met werkwijzen die in de praktijk al hun deugdelijkheid bewezen hebben. Het is vooral het ‘normale wonen’ dat zoveel kwaliteit genereert als de zorg wordt afgestemd op de individuele bewoner. En dat is uiteindelijk hetgeen ook wij wensen. Ver weg dus van het oude rusthuismodel en de lange ziekenhuisgangen, met bijna uitsluitend verplegende taken voor het zorgpersoneel. Maar nogmaals, dat vraagt om een grondige omslag.

Lees het volledige interview: [huiskrant_lente_2019] – PDF

En verder in dit nummer: Zorg aan Zet, een nieuwe campagne van Zorgnet-ICURO; ‘De Rustverleners’, een coaching- en trainingsproject van Dirk Swaegers; Tous ensemble, de column van Jan Hautekiet; de preekstoel van pater Piet; lezersreacties en groeten uit Duitsland; een terugblik op het vrijwilligersfeest, de Wingerdquiz en de bingonamiddag; de kleine kruidenier, eindelijk een winkel in De Wingerd; Rudi’s poëzierubriek en een longread over de antropologische benadering van persoonsgerichte zorg. Een héél stevig nummer dus om deze 29ste jaargang goed in te zetten!

Werkten mee aan deze editie:

Paul Coosemans, Piet Debruyn, Kathleen Deckers, Lotte Engels, Nele Gaeremynck, Jan Hautekiet, Guido Joris, Mieke Soens, Caroline Terranova, Rudi Thomassen, Lut Vanaerschot, Margriet Vanvolsem en Jan Vanwezer.

Vormgeving: Stijn Paemelaere en Lennert Bollé

Eindredactie: P. Coosemans; S. Paemelaere
Reageren op de inhoud via: redactie@wingerd.info


Steun deze krant en sluit een jaarabonnement [ € 15 ] of een steunabonnement [ € 50 ] af door storting op rekening van Woonzorgnet-Dijleland vzw, met vermelding “huiskrant Wingerd”:

IBAN: BE69 7343 5622 0078   BIC: KREDBEBB