Inspectieverslag Agentschap Zorg en Gezondheid - augustus 2017

Capaciteitsuitbreiding officieel erkend

De verbouwingen en uitbreidingswerken waardoor de capaciteit van het woonzorgcentrum steeg van 128 naar 147 woongelegenheden worden administratief afgerond met een bezoek van de Zorginspectie.

In een notendop: van 3 woningen voor 15 bewoners zijn nu 6 kleinschalige woningen gemaakt voor telkens 8 bewoners, de nieuwe woningen 9 – 14; in een nieuwe bouwlaag werden de woningen 15 en 16 gerealiseerd, elk goed voor 8 bewoners.

In opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid en met het oog op de officiële erkenning van de nieuwe woningen controleerden de inspecteurs van de Vlaamse Overheid de conformiteit van de voorzieningen in De Wingerd.

Alle woongelegenheden en alle gemeenschappelijke ruimten beantwoorden aan de erkenningsvoorwaarden“, besluit het gedetailleerde inspectieverslag.

Meer informatie over de normering en regelgeving, de wijze van inspecteren, vind je terug via: www.departementwvg.be/zorginspectie