Woon- en zorgcentrum De Wingerd in Leuven lanceert een zorgprogramma voor jonge mensen met dementie. Via activiteiten, zoals werken in de tuin, kunnen de jong-dementerenden elkaar ontmoeten. Gisteren legden leerlingen van provinciale school De Wijnpers die tuin aan en installeerden een kippenren. "De activiteiten bestaan uit...

Om beter te communiceren met mensen met dementie moeten we ons concentreren op het emotionele, het zintuiglijke en het onbewuste, zeggen Kasper en Cathy. Kasper Bormans (27) schreef Wat Alz?, een boek over hoe beter om te gaan met mensen met dementie. Cathy Sweerts (47)...

“We hebben moeder toen laten opnemen in zorgcentrum De Wingerd. Eindelijk viel de angst om haar eigen leven te moeten organiseren weg. Maar vanaf toen is het ook snel gegaan. Een jaar later was ze er niet meer...

Opzettelijk regels naast je neerleggen. Het zijn praktijken die je niet meteen zou verwachten in de doorgaans brave zachte sector. Of toch? Als het om het belang van de cliënt gaat, gebeurt het wel degelijk. Zon­der wapengekletter, weloverwogen en in overleg. Denkbeeld sprak met een...