Jaarverslag 2015

Terugblikken op 2015 is hartverwarmend: wat mogen we trots zijn op wat we verwezenlijkt hebben!

We zijn vorig jaar gestart met de fusie. 2015 ging in het teken staan van samenwerking: met elkaar, met de bewoners en bezoekers, met familie, met onze partners. Het begrip ‘samenwerking’ is zoveel meer geworden!

We hebben een verbondenheid ervaren die het gewone samenwerken overstijgt en die de waarden belichaamt waar we met zijn allen voorstaan. Verbondenheid tijdens de verhuis naar de woonunits in woonzorgcentrum De Wingerd waar we samen met familie, vrijwilligers en medewerkers een intense ervaring mochten beleven.

We hebben het jaar geëindigd in en met openheid: in december hebben we aan alle medewerkers van Woonzorgnet-Dijleland gevraagd wat zij van de organisatiestrategie dachten, of zij akkoord zijn met de visie, het bestaansrecht, welke waarden zij belangrijk vinden, wat zij sterk vinden aan de nieuwe structuur en vooral wat de valkuilen en de verbeterkansen zijn.

Participatie in verbondenheid: het jaarverslag van 2015 brengt hiervan het boeiend relaas.