Zorg verlenen is een privilege

Zorg verlenen als een privilege blijven beschouwen, ook in COVID- en hittegolf-tijden, een dijk van een opdracht.

Zorg verlenen is een privilege. Het dicht bij mensen mógen komen, hen nabij zijn, hen fysiek, mentaal, sociaal, geestelijk ondersteunen is het voorrecht dat zorgverleners hebben in de uitoefening van hun beroep. We beseffen het niet altijd, maar het maakt van onze professies zeer intense ervaringen waardoor we innerlijk verrijken.

Maar COVID, en nu recentelijk ook de hittegolf, maakt zorg verlenen zwaar(der): fysiek uitputtend, en ook mentaal belastend.

Je moet al van het goede hout gesneden zijn om te kiezen voor een job in zorg en welzijn. Gelukkig zijn er nog altijd heel veel mensen die deze keuze maken en graag als zorgverlener het beste van zichzelf geven, dag in – dag uit. En dat is nodig. We hebben immers nog veel zorgverleners nodig, en zeker zorgverleners die kiezen voor ouderenzorg.

Excellente zorg

Ouderenzorg combineert excellente professionele zorg met een hoge aandacht voor het welzijn van (vaak) kwetsbare ouderen.  We blijven het herhalen: ouderenzorg lijkt op het eerste zicht ‘eenvoudig’ maar geen enkele andere vorm van zorgverlening is in die eenvoud zo complex.

Nu er opnieuw een stijging is van het aantal met COVID besmette inwoners, neemt de druk opnieuw toe. De druk, maar ook de angst. Als zorgverlener moet je dan echt wel diep gaan en jezelf overstijgen om bewoners en hun familieleden, maar ook de collega’s en de vrijwilligers met dezelfde warme kracht van altijd te blijven behartigen.

En toch… doen jullie dit, ieder vanuit zijn eigen opdracht en functie, elke dag opnieuw. Hoedje af!

Hopelijk zien jullie, ook doorheen de maskers, de dankbaarheid in de ogen van de bewoners, de glimlach van een collega, de bemoediging van de familieleden, de ondersteunende blik van de vrijwilligers, de professionele hulp van artsen, leidinggevenden en collega’s.
Immers, doorheen het gelaat van de ander diep in de ziel van mensen kijken, is de essentie van jullie vak. De competentie om die krachten te kunnen zien, maakt dat – hopelijk – voor ieder van jullie ook tijdens warme coronadagen het verlenen van zorg een privilege blijft.

Als zorgambassadeur en als lid van de raad van bestuur weet ik dat dit een dijk van een opdracht is, en wens ik jullie van harte veel sterkte en kracht om hartelijke warme zorg te blijven geven aan al de bewoners van Woonzorgnet-Dijleland en hun familieleden.

 

Lon Holtzer
Vlaams Zorgambassadeur