De Wingerd - Valentijn

Valentijn in het woonzorgcentrum

14 februari, Valentijnsdag, een dag om even stil te blijven stilstaan bij het thema ”liefde” en een kans om met bewoners of bezoekers in gesprek te gaan, ook bij mensen met dementie.

We bouwen verder aan het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit in het woonzorgcentrum. Daarom heeft Nele Gaeremynck een leuk boekje samengesteld met mooie verhalen, inspirerende gedichtjes en enkele quotes van bekende personen.

Liefde wat betekent het voor u?

Een mooie vraag, maar misschien ook een beetje een vraag waar we ons onwennig bij voelen als we hierop een antwoord willen geven. We hebben niet geleerd om erover te praten.

En is het een gelegenheid om ook met bezoekers en bewoners over het thema te bespreken. Vragen over privacy, behoeften aan intimiteit, eenzaamheid, geknuffeld worden, seksualiteit, partnerrelaties kunnen leiden tot een open  gesprek over vroeger en nu, vaak spreken mensen over het verlies van hun partner en wat het voor hen betekent. De deur openzetten voor een gesprek kan wonderen doen, het maakt het gewoon.

Valentijnsdag is een ideale dag om het thema op een leuke manier op de kaart te zetten met mooie kaartjes of liefdesgedichten of wat dan ook. Het raakt iedereen. We willen het taboe doorbreken om erover te spreken. Vanuit een openheid en met respect over liefde, intimiteit en seksualiteit wensen het thema bespreekbaar maken “Breek de Stilte”.

Visie rond intimiteit en seksualiteit in het woonzorgcentrum

Intimiteit is het ervaren van gevoelens van genegenheid, verbondenheid en toewijding, de ruimte hebben om je diepste gedachten en gevoelens te delen met een ander. Het is het hebben van een betekenisvol en zingevend contact met een ander. In de vertrouwelijkheid van de intimiteit kunnen we ons eerlijk en kwetsbaar opstellen.

Seksualiteit is een normaal onderdeel van het menselijk leven. Het is een positief en onvervreemdbaar onderdeel van het mens-zijn.  Seksueel contact met anderen kan bijdragen tot welbevinden van mensen. Dat geldt voor alle mensen, ook voor mensen met een verstandelijke beperking of ouderen al dan niet met dementie.  Seksualiteit en intimiteit heeft dus een plek in het leven van ieder mens en draagt bij aan de kwaliteit van bestaan. Wat kwetsbare mensen betreft, heeft seksualiteit extra aandacht nodig en ondersteuning.

In het woonzorgcentrum voeren we een positief beleid rond het thema ‘intimiteit en seksualiteit’, wat moet leiden tot een klimaat met mogelijkheden. Anderzijds bieden we een beschermend kader met aandacht voor kwetsbaarheid, grenzen en misbruik.

Hoe definieert u liefde?

“Het beste voorhebben met iemand. Voor mij is liefde toch een van de drijfveren van het leven, waarom we hier zijn, wat ons leven echt vorm en betekenis geeft.” – Wouter Torfs.

De gedrukte versie vind je aan het onthaal: De Wingerd – Valentijn – Hoe definieert u liefde?