tijdskrediet met zorgmotief

Tijdskrediet met Zorgmotief

Goed nieuws voor de mantelzorgers die gebruik wensen te maken een tijdskrediet met zorgmotief: vanaf 1 april 2017 kunnen zij namelijk een uitkering krijgen voor 48 maanden tijdskrediet, in plaats van 36 maanden zoals voorheen. Dit alles in lijn met hetgeen de nieuwe reglementering rond “wendbaar en werkbaar werk” bepaalt, in samenspraak met de sociale partners. En er is meer: de wetgeving die een verlenging tot 51 maanden voorziet, zou er tegen 1 juni 2017 komen.

Waarom wordt het systeem van tijdskrediet gewijzigd?

Tijdskrediet liet een werknemer toe om zijn loopbaan gedurende een bepaalde periode te onderbreken of minder (1/2e of 1/5e) te gaan werken, niet alleen om zorgbehoevende ouders op te vangen, maar ook om bijvoorbeeld op reis te gaan of een huis te verbouwen. De voorbije jaren stond het systeem door het eigen succes onder druk en om alles betaalbaar te houden zag de overheid zich verplicht om de uitkeringen van de RVA in het kader van tijdskrediet zonder motief te laten uitdoven tegen 1 januari 2015.

Tijdskrediet zonder motief wordt nu helemaal afgeschaft. Tijdskrediet met zorgmotief blijft nog wel mogelijk en wordt nu zelfs uitgebreid tot maximaal 51 maanden met tussenkomst van de RVA. Deze vorm van loopbaanonderbreking kan de werkgever trouwens ook niet weigeren als de werknemer aan alle voorwaarden voldoet!