Sponsor een mobiele piano

Muziek is belangrijk in het leven van iedereen, maar zeker in het begeleiden van personen met dementie. Muziek maakt herinneringen wakker, ontroert en beroert, of zet in beweging… Samen musiceren of zingen geeft hen de kans contact te ervaren, ook wanneer het vinden van eigen woorden moeilijk is gewonden. Kortom, muziek kan een wezenlijke bijdrage leveren in het verhogen van de levenskwaliteit bij personen met dementie.

Om de bezoekers van het dagcentrum muziek te kunnen aanbieden, willen we graag een goede mobiele piano aankopen. Zo kunnen we hem niet alleen gebruiken in de groepen van het dagcentrum en kortverblijf, maar bijvoorbeeld ook buiten op het terras muziek tot bij de mensen brengen.

De mobiele piano kan ingezet worden door de muziektherapeute en bovendien kan er ook door collega’s of bezoekers op gespeeld worden. Om de inzetbaarheid zo groot mogelijk te houden, sparen we al een tijdje voor een toestel dat zowel vlot transporteerbaar is als een stevig onderstel heeft, en dit in combinatie met een degelijke geluidskwaliteit.

Het beoogde budget voor deze mobiele piano bedraagt € 1.139.

Een bijdrage storten kan kan op het rekeningnummer BE63 7340 3603 5408 van Woonzorgnet-Dijleland VZW. Gelieve bij je storting te vermelden: ‘steun mobiele piano’.