belevenistafel

Sponsor een BelevenisTafel

De BelevenisTafel is moderne technologie in een verplaatsbare, rolstoelvriendelijke tafel die flexibel inzetbaar is in verschillende ruimtes.

Het belangrijkste kenmerk van de interactieve tafel is dat bewoners samenzitten en gezamenlijk activiteiten uitvoeren. Het biedt hen ontspanning, het spel activeert en het stimuleert het geheugen.

We rekenen voor de aankoop en installatie op een budget van 8.000 euro.

Storten kan op het rekeningnummer BE63 7340 3603 5408 van Woonzorgnet-Dijleland VZW. Gelieve bij je storting te vermelden dat jouw bijdrage bestemd is voor: BELEVENISTAFEL.