Jongdementie

Jongdementie of dementie op jonge leeftijd is dementie waarvan de symptomen beginnen voor de leeftijd van 65 jaar.

Pioniersrol

De Wingerd staat in Vlaanderen mee aan de basis van het kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie en vervult ook een pioniersrol in de zorg voor personen met jongdementie.
We werken hiervoor nauw samen met het Expertisecentrum Dementie Memo (gevestigd in het woonzorgcentrum) en onze buren van de Zorgcirkels Jongdementie.

Dagcentrum & kortverblijf

De nadruk in ons aanbod ligt op het verderzetten van een actief leven vertrekkende vanuit de interesse van de persoon om activatie en stimulatie van de mogelijkheden van de bezoeker te optimaliseren. De pijlers binnen het zorgprogramma zijn beweging, muziek, geheugentraining, buiten leven,  deelname aan het cultureel maatschappelijk leven via bezoeken aan musea, bibliotheken, …

Meer info:
Cathy Sweertscoördinator dagcentrum
E: cathy.sweerts@wznd.be | T: 016/24.48.00

Groepswonen

De Wingerd werd door de Vlaamse overheid erkend als een woonzorgcentrum met aangepaste zorg voor personen met jongdementie. Hierdoor is er een verminderde dagprijs mogelijk en wordt er extra begeleiding in de woningen voorzien. In woning 1 t.e.m. 4, gelegen op het gelijkvloers en de tuin, organiseren we activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van jonge mensen met dementie. Een gespecialiseerd multidisciplinair team biedt ondersteuning op maat, zowel individueel als in groep.

Meer info:
Brenda Van Espen, onthaal & opname
E: brenda.vanespen@wznd.be | T: 016/28.47.93

Familieondersteuning

Doorheen het zorgtraject schenken we heel wat aandacht aan de ondersteuning van families en mantelzorgers. We zetten in op informeren en het bevorderen van lotgenotencontact via de jaarlijkse cursus ‘Dementie en nU’ (10 sessies), psycho-educatieavonden (jong)dementie en de mantelzorggroep jongdementie. We organiseren op geregelde tijdstippen familiegesprekken, bieden psychologische ondersteuning, doorverwijzing en werken nauw samen met de zorgbegeleider van Zorgcirkels Jongdementie.