De Wingerd - Leuven

Dagcentrum

De Bezelaer en De Wijnstok zijn twee centra voor dagverzorging waar dagelijks 29 bezoekers kunnen ontvangen worden. Je kan er rekenen op een fijne, zinvol gevulde dag mét verzorging in een huiselijke en veilige omgeving.

Bezoekers van het dagcentrum kunnen ’s morgens opgehaald en ’s avonds terug naar huis gebracht worden per minibus, aangepast voor rolstoelgebruikers.

Openingsuren:

 • weekdagen 8:30 – 19:00
 • weekends 10:00 – 19:00 (geen vervoer)
 • feestdagen gesloten

Een dag in het dagcentrum start steeds met een warm onthaal. Een vaste dagelijkse structuur draagt bij tot een veilig en geborgen gevoel bij de bezoeker.

Er worden activiteiten aangeboden waarbij rekening gehouden wordt met alle deelnemers. Iedere bezoeker wordt gestimuleerd om zelf initiatief te nemen, een belangrijk uitgangspunt voor activatie is een dagbesteding die aanleunt bij de persoonlijke leefwereld.

 • actieve vrijetijdsbesteding (beweging, huishoudelijke taken)
 • reminiscentie (verhalen vertellen, terugblikken op vroeger)
 • dagelijks leven (voorbereiding van het middagmaal en desserten)

Het programma in de dagcentra sluit aan bij het verenigingsleven dat georganiseerd wordt in en om het woonzorgcentrum De Wingerd.

Ook jonge mensen met dementie zijn welkom

De nadruk in ons aanbod voor jonge mensen met dementie ligt op het verderzetten van een actief leven: beweging, muziek, geheugentraining, werken in het groen, deelname aan het cultureel maatschappelijk leven via bezoeken aan musea, bibliotheken, …

Een dag in het dagcentrum biedt naast een zinvolle dagbesteding voor de nog thuiswonende oudere ook lichamelijke verzorging aan:

 • verpleegkundige zorg (in samenspraak met de huisarts)
 • hygiënische zorg (na overleg met de thuiszorg)
 • pedicure, manicure, kapper.

Inbegrepen in de dagprijs:

 • koffie en dranken
 • middagmaal
 • activiteiten
 • incontinentiemateriaal

Supplementen: vervoer, ontbijt en avondmaal, en eventueel pedicure, manicure of kappersbezoek.

 

Info en reservaties:

Cathy Sweerts, coördinator thuisondersteunende diensten
’s Hertogenlaan 71, 3000 Leuven
E: cathy.sweerts@wznd.be | T: 016/28.48.00

Ontmoetingscirkel

Kreeg je de diagnose Alzheimer of een andere vorm van dementie? Wil je anderen ontmoeten die in hetzelfde schuitje zitten?

Neem dan in lokaal dienstencentrum Wijnveld deel aan de bijeenkomsten van de Ontmoetingscirkel en zoek samen met lotgenoten uit hoe jij je beter in je vel kan voelen!

Wie wil kan na het ontmoetingsmoment samen met zijn partner ook lunchen in het Grand Café. Vooraf reserveren kan, maar is niet noodzakelijk.

Dementie en nU?

Zorgen voor een persoon met dementie en tóch ook zorgen voor jezelf is een niet te onderschatten opdracht. Om die mantelzorg vol te houden, is het goed om meer te weten over dementie, de impact ervan en mogelijke ondersteuning vanuit de thuiszorg en thuisondersteunende diensten zoals een dagcentrum of kort verblijf.

Omgaan met je eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting lukt makkelijker wanneer je de kans hebt om erover te praten, met mensen die je steunen omdat ze je begrijpen vanuit hun eigen ervaringen. In het lokaal dienstencentrum gaan gelijktijdig met de ontmoetingsmomenten voor mensen met (jong)dementie ook bijeenkomsten voor mantelzorgers door.

Informeer ernaar in het Dagcentrum!