Muziektherapie – luisterfragment

Beluister hier een fragmentje uit een individuele sessie met een bezoekster van het dagcentrum.  Met dank aan Julie Gheeraert, muziektherapeute in De Wingerd en Rose Pevar (studente muziektherapie).

Deze dame verbleef op het moment van de opname al enkele weken in het kortverblijf. We kenden haar als een erg fijne dame die eindeloos kon vertellen over haar leven, haar werk, haar gezin,… Ondanks deze stroom woorden, was een echt gesprek met haar niet gemakkelijk. Ze leek zich soms wat af te sluiten van wat er rondom haar gebeurde door de veiligheid van haar eigen verleden op te zoeken. Met veel plezier en tevredenheid vertelde ze telkens opnieuw over haar beroep als huishoudster, over haar man uit Brussel en het beroep van haar zonen, maar soms dwaalde ze zo ver weg in haar verhalen, dat contact moeilijk werd.

Dat was ook net de reden om haar uit te nodigen voor individuele muziektherapie, het begin van enkele weken zoeken, proberen,… Hoe maak je muziek voor iemand die aangeeft wel graag te luisteren, maar tegelijk geen opening laat voor een gesprek, een melodie, een lied, …? Die je wel vriendelijk aankijkt, maar tegelijk ook huisvrouw is in een huisgezin in Brussel en daar in de potten aan het roeren is? Zij luisterde wel naar vragen en reacties, maar kon zich moeilijk losmaken uit de eindeloze stroom aan herinneringen die op haar afkwamen.

Na verloop van tijd begonnen we op een andere manier naar haar spreken te luisteren. De piano wachtte niet langer op ee n ‘stop’ in haar spreken, maar begeleidde haar spreken. Er vormde zich een melodie onder haar woorden, die haar verhaal ondersteunde en begeleidde, totdat ze een geheel vormden. Haar zinnen raakten steeds meer doorleefd, met pauzes en aarzelingen, kregen een vorm. Uiteindelijk mondde haar verhaal uit in een alles samenvattend ‘zo is’t leven he, komen en gaan…’ Haar woorden stopten daar, maar de mijmeringen bleven klinken in de muziek. Even is mevrouw aanwezig in het hier en nu: naast mij, aan de piano. Een momentje zo kort, maar voor allebei zo waardevol.

Dit bevestigde ze zelf ook wanneer ze achteraf aangaf de muziek mooi te vinden. Kort daarna hoor je hoe mevrouw haar vorige verhaal terug aanvatte.

Muziek bezit de kracht mensen te raken, zonder woorden of uitleg te ontroeren. Muziektherapie kan zo op een heel eigen manier bijdragen aan de kwaliteit van leven voor bezoekers van het dagcentrum. Individueel of in groep kunnen mensen luisteren, dansen, wegdromen of net meespelen of zingen. Neurologisch onderzoek bevestigt dat muziek ook ver in een dementieel proces blijft aanspreken. Zo kan muziek een universele taal worden die houvast biedt in een wereld die soms te complex, te talig, te druk geworden is.


Kijk ook even bij onze sponsorbare projecten en spaar mee voor een muziekinstrument!