Nachtwacht (VRT)

Moeten mensen met dementie euthanasie kunnen krijgen?

Voormalig politica Jacinta De Roeck (*) wil dat mensen met dementie euthanasie kunnen krijgen, áls ze ervoor gekozen hebben vóór ze juridisch ‘wilsonbekwaam’ werden. De VRT-uitzending van Nachtwacht op Moet euthanasie mogelijk zijn bij dementie? Wie beslist? Is het leven met dementie nog een zinvol leven? Wat is dementie precies? Volgt er straks een euthanasietsunami?

Herbekijk de aflevering >>

Jan Vanwezer reageert namens WZC De Wingerd in een opiniebijdrage op dit debat en in het lentenummer van de huiskrant gaan we er straks nog even verder op in met een aantal reacties bij bewoners en familie.

Euthanasie bij dementie, het laatste woord is er nog niet over gezegd

Maar wie heeft hier het laatste woord? Waarom niet de persoon met dementie zelf? Vele mensen zijn bang van dementie. Ze worden verteld dat een persoon met dementie zichzelf ‘verliest’ en ‘ontgeestelijkt’. Zij hebben zogezegd enkel nog een levensdrang, kunnen niet meer voor zichzelf beslissen en leiden zo een betekenisloos en mensonwaardig leven. Als directeur van De Wingerd, waar we erg veel ervaring hebben met een heel divers spectrum van personen met dementie, wil ik dit beeld ten stelligste ontkennen!

Er is niets onmenselijk aan personen met dementie. Zij zijn net zoals jij en ik. Zij hebben een verleden, zij hebben een toekomst en zij hebben een recht op autonomie. Net als iedereen mogen zij voor zichzelf beslissen of ze van mening willen veranderen. Wat vandaag een onwaardig leven kan lijken kan in de toekomst er heel anders uitzien. Mijn kijk op het leven is in 44 jaar sterk geëvolueerd, net zoals mijn brein. Mooi dat dat kan. Ik ben vele ikken en zal er nog vele zijn. Laat ons autonomie niet reserveren voor een select clubje van cognitieve superperfomers, voor de ik van een welbepaald ogenblik.

Laat ons de tijd nemen om de wereld van personen met dementie te leren kennen. Zij verdienen dit en wie weet steken we er iets van op.  In onze samenleving waar we hele nachten de voorbije week trachten te herkauwen en piekeren over de toekomst, kunnen personen met dementie ons de weg wijzen hoe we in het hier en nu kunnen genieten van een mooie dag, goed gezelschap… Maar laat ons alstublieft de wereld niet verdelen in ‘menswaardigen’ en ‘onmenswaardigen’.

Alleen als we mensen met dementie als volwaardige mensen blijven zien en blijven behandelen , kunnen we een eerlijk euthanasiedebat voeren. Als we hen beschouwen en behandelen als organische robotten geven we hen vandaag en in de toekomst geen schijn van kans…

Reageren op de inhoud kan via mail naar: Jan.Vanwezer@Wingerd.info

Jan Vanwezer, campusdirecteur
WZC De Wingerd | Woonzorgnet-Dijleland VZW

____

(*) Jacinta De Roeck begon haar politieke loopbaan bij AGALEV, later Groen!, waarvoor ze een legislatuur in de Senaat zetelde. Ze bleef de ethische dossiers (onder andere euthanasie) volgen en hield als directeur van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) de uitbreiding van de euthanasiewet op de politieke agenda. Daarvoor kreeg ze in oktober 2013 de LEIFtime Achievement Award. In juni 2014 ging ze als adviseur inzake medisch-ethische dossiers aan de slag voor de studiedienst van Open VLD.