Met BelRAI meer kwaliteit van zorg

De zorgsector staat nooit stil. Om kwaliteit van zorg te bieden, wordt er in Vlaanderen sterk ingezet op innovatieve inzichten waarbij de patiënt centraal staat en die kunnen toegepast worden in de praktijk. Hierbij is een objectief meetinstrument van groot belang. Om deze reden heeft de Vlaamse Overheid ervoor gekozen om de BelRAI te ontwikkelen. De Wingerd ziet in dit instrument een grote meerwaarde en wil hiermee aan de slag gaan om warme zorg te blijven garanderen.

De BelRAI is gebaseerd op de InterRAI-instrumenten, maar uitgewerkt volgens de maatschappelijke kenmerken en noden en is beschikbaar in de drie landstalen.  InterRAI is een reeks van internationaal wetenschappelijke gevalideerde inschalingsinstrumenten om continuïteit van zorg aan te bieden.

De Belgische RAI bestaat uit een cluster van verschillende instrumenten die ingezet worden volgens context (ziekenhuis, thuissituatie, WZC, dagopvang…). Het meetinstrument bevordert de communicatie tussen de verschillende zorgeenheden en creëert eenzelfde taal.

Standaardisering brengt kwaliteitswinst

Met toepassing van de BelRAI brengt het zorgpersoneel het functioneren en de zorgnoden op een gestandaardiseerde en gestructureerde wijze in beeld, op maat van de specifieke context. Dit laat toe om een globale beoordeling te maken van een persoon in zijn totaliteit (fysieke, cognitieve, psychische en sociale mogelijkheden en noden).

Vanaf 1 juni 2023 wordt de BelRAI LTCF (Long Term Care Facilities) toegepast in alle Vlaamse woon- en zorgcentra. Het zorgpersoneel heeft na opname dan enkele weken tijd om een beoordeling te maken van een persoon en in samenspraak met bewoner en familie, een persoonlijk zorgplan op te stellen voor de bewoner. In dit zorgplan wordt rekening gehouden met de wensen die de bewoner nog heeft.

Om de BelRAI-beoordelingen kwaliteitsvol en gestandaardiseerd te houden, dienen zorgverleners die de beoordeling invullen een specifieke opleiding te volgen.

Wil je meer weten over BelRAI?
Kijk dan op de website https://belrai.org/nl
of bekijk het filmpje op https://belrai-kennisportaal.be/over-belrai

Wil je meer weten over de invoering van De BelRAI in De Wingerd?
Vraag het na bij de zorgcoördinatoren en bij Lara Doom (lara.doom@wingerd.info).