Luka Cruysberghs steunt de ZORG

De Leuvense singer-songwriter Luka Cruysberghs (22) verwierf bekendheid door haar deelname aan ‘The Voice’. Nadat ze die zangwedstrijd won in 2017 stond ze op de podia als zangers bij een wereldvermaarde Belgische band. Die ervaring motiveerde haar om een solo-carrière uit te bouwen als pop-artieste. Zaterdag 4 maart 2023 speelt ze een benefietavond bij WZC De Wingerd.

Eind 2022 lanceerde Luka haar debuut single “Not Too Late” kort daarop gevolgd door de songs “FOMO”, “Blame” and “Kill For You”. Haar eigen nummers worden gretig opgepikt door de radio en de grote doorbraak zit eraan te komen. Maar die nakende roem staat een diepgeworteld maatschappelijk engagement niet in de weg. Persoonlijke ervaringen tekenen niet alleen haar liedjesteksten, ook haar levensvisie.

Luka Cruysberghs wil vandaag een lans breken voor kleinschalig genormaliseerd wonen, en meer bepaald voor mensen met dementie. De opbrengt van het benefiet gaat dan ook integraal naar de werking van het verenigingsleven voor de bewoners van WZC De Wingerd (Leuven) en Huis Perrekes (Geel). Meer dan het symbolische bedrag van dit benefiet willen we samen de aandacht vestigen op het onder druk staan van dit bijzondere zorgmodel.

Enerzijds vinden we in de welzijnssector nauwelijks nog nieuwe collega’s en anderzijds staat de zorg in Vlaanderen door de stijgende levensduurte onder financiële druk. Het concept rond persoonsgerichte dementiezorg binnen kleinschalige woonvormen heeft reeds voldoende bewezen dat het een meerwaarde betekent voor zowel de zorgvrager als de welzijnswerker. Positieve beleidskeuzes en aangepaste zorgfinanciering dringen zich op om dit groeiende maatschappelijke probleem het hoofd te bieden.

Als mantelzorger maakte Luka zelf kennis met het kleinschalige zorgmodel en daarom schaart zij zich achter de roep om meer ondersteuning voor mensen met dementie en jongdementie.

We nodigen u dan ook graag uit om dit warme concert bij te wonen op zaterdag 4 maart 2023 om 19:30 uur.

Deelname: 30 euro p.p. inclusief een hapje en een drankje.

Reservaties: telefonisch op het nummer 016/28.47.90 of mailen naar wingerd@wingerd.info

Meer informatie over dit muzikale initiatief, over dementiezorg en kleinschalig genormaliseerd wonen, over de actuele noden van de sector krijgt u van Jan Vanwezer, campusdirecteur: jan.vanwezer@wingerd.info