Nota Dienst Agentschap Binnenlands bestuur team verkiezingen

Ieders stem telt!

Wist jij dat er in België 122.000 mensen met dementie zijn, waarvan 6.600 mensen met jong-dementie? Tegen 2060 zou dit aantal verdubbelen. Dementie is een uitdaging voor de hele samenleving. Een dementievriendelijke gemeente kan hierbij een belangrijk rol spelen.

Stemmen is deelnemen aan de samenleving

Op 14 oktober 2018 zijn er gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Er is in ons land stemplicht. Iedereen van 18 jaar en ouder mag zijn stem uitbrengen, ook mensen met dementie. Wanneer mensen met dementie het willen en ook duidelijk kunnen aangeven op welke partij zij willen stemmen, kan dat.

Om het stemmen voor mensen met dementie het zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben we een reeks folders uitgewerkt. Je kan ze meenemen naar het stembureau.

Je vindt de gedrukte versie aan het onthaal in het woonzorgcentrum of kan ze hier als PDF downloaden: