UCLL rapport LDC in beweging

Iedereen in beweging

Onderzoek wees uit dat drie vierde van de 65-plussers minstens 1 keer per jaar valt. Dat is te veel ! Vallen verhoogt immers de kans op blijvende fysieke klachten, en valangst kan ook leiden tot inactiviteit, hetgeen nefast is voor het behoud van mobiliteit en de kwaliteit van leven.

Beweegprogramma’s kunnen het valrisico tot 40% verlagen omdat beweging een positief effect heeft op het evenwicht, de mobiliteit en het uithoudingsvermogen. Meer nog, er zijn indirecte effecten merkbaar voor de levenskwaliteit en de cognitie. In beweging blijven kan dus het verschil maken tussen zelfredzaamheid en hulpbehoevendheid op oudere leeftijd.

Volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven moeten ouderen dagelijks een half uur bewegen om de mobiliteit te stimuleren. Daarnaast moeten ze ook 2 keer per week evenwichts- en krachtoefeningen doen. Omdat 90% van de thuiswonende 74-plussers in Vlaanderen deze beweegnorm niet haalt, zocht Katrien Verhoeven, onderzoeker aan de UC Leuven-Limburg (UCLL) naar aangepaste middelen om beweging te stimuleren bij ouderen.

De effectiviteit van de uitgeteste beweegprogramma’s lijkt in de onderzoeksfase alvast hoopgevend en in het herfstnummer van de huiskrant  lichten we al een tipje van de sluier op. LDC Wijnveld, verbonden aan De Wingerd, is de ideale plaats om bewegingsactiviteiten en valpreventieactiviteiten aan te bieden. De sport- en bewegingsruimte van De Wingerd en LDC Wijnveld is uitgerust met Kinect-exergames en hometrainers waarmee er virtueel door de omgeving kan gefietst worden en die activiteit kan volgens het UCLL-onderzoek bijdragen aan het welbevinden en de fysieke gezondheid van iedereen.

We kijken dan ook uit naar de publicatie van het UCLL-onderzoeksrapport (www.ucll.be/healthyliving) en nodigen in afwachting de bewoners en bezoekers  uit om vandaag al ten volle gebruik te maken van de duofiets en de indoor faciliteiten!

Mis geen enkel nummer van de krant en sluit een jaarabonnement [ € 12 ] of een steunabonnement [ € 50 ] af door storting op rekening van Woonzorgnet-Dijleland vzw, met vermelding “huiskrant Wingerd”: IBAN BE69 7343 5622 0078.