Huiskrant nr. 4 jg. 31 – Winternummer 2021

Jan Vanwezer mocht op 19 oktober een praktijkcase brengen over ‘kleinschalige en belevingsgerichte zorg’ tijdens de 9e editie van het jaarevent van de SPRYG Real Estate Academy: ‘Zorgvastgoed België 2021’. De voorstelling van de zorgvisie bij Woonzorgnet-Dijleland en het innovatieve traject van De Wingerd kwamen er als interludium aan bod tussen speeches van o.a. Vlaams minister Wouter Beke (CD&V), topambtenaar Karine Moykens (Agentschap Welzijn, Volksgezondheid, Gezin) en Margot Cloet (Zorgnet-Icuro). Een niet onopgemerkte passage. Je las het misschien al in De Morgen en wie het heeft gemist, serveren we graag een beknopte lezing in het edito van deze krant.

En er is meer: de toekomstdroom waarin we een zorgmodel met woningen zien, verspreid over de stad Leuven waar telkens vier bewoners wonen, die begeleid worden door één zorgverlener. Het idee is om niet langer mensen die zorg nodig hebben uit hun buurt te halen en naar De Wingerd te brengen, maar als organisatie naar hun buurt te gaan. En we denken dat zoiets effectief mogelijk is.

We stellen u ook graag voor aan drie nieuwe gezichten in en rond De Wingerd: Lieselotte startte als coördinator in hét Ontmoetingshuis van de zorgcirkels jongdementie, Sara  en Sigrid De vervoegden eerder dit jaar het team van het expertisecentrum dementie MEMO. Ten slotte ook nog Bart De Greef, bestuurder bij Woonzorgnet-Dijleland, een gedreven man die voortdurend meedenkt en onze focus scherp houdt. We vroegen hem naar een eindejaarsreflectie, een terugblik op het tweede coronajaar en een voorzichtige vooruitblik naar de nabije en verdere toekomst.

Werkten mee aan deze editie:

Jo De Clercq, Sigrid De Geyter, Bart De Greef, Piet Debruyn, Annemie Degeyter, Jan Hautekiet, Annemie Janssens, Guido Joris, Griet Robberechts, Mieke Soens, Caroline Terranova, Rudi Thomassen, Lut Vanaerschot, Sara Vandenwyngaerden, Margriet Vanvolsem, Jan Vanwezer, Jef Vertessen en Lieselotte Vlekken.

Meewerken aan de volgende huiskrant ?
Contacteer ons, we spreken graag iets met jou af !

Eindredactie & Layout: Stijn Paemelaere
Reageren op de inhoud via: redactie@wingerd.info


Ben je een digitale lezer?

Haal dan hier de krant op nadat ze overal in de bus is gevallen: huiskrant winter 2021

Dankzij de milde bijdragen van familieleden en de vele sympathisanten van De Wingerd kunnen we naast de online edities, die telkens ook heel erg gretig gelezen worden, hopelijk nog altijd een papieren huiskrant blijven uitgeven.

Bladert u ook nog graag in een échte krant?
Kies dan voor een papieren abonnement!

Steun deze krant en sluit een jaarabonnement [ € 15 ] of een steunabonnement [ € 50 ] af door storting op rekening van Woonzorgnet-Dijleland vzw, met vermelding “huiskrant Wingerd”; BE69 7343 5622 0078 [KREDBEBB]