Huiskrant nr. 4 jg. 30 – Winternummer 2020

Door de verregaande versnippering van bevoegdheden dreigden onze zorg- en verpleegkundigen uit de boot te vallen omdat de federale regering premies beloofde en een loonakkoord sloot met de sector, maar de Vlaamse regering (nog) niet. De structurele loonsverhoging en betere werkomstandigheden, lieten lang op zich wachten. Dat het federaal ziekenhuispersoneel een bijkomende eindejaarspremie zou krijgen als compensatie voor hun bijzondere inspanningen in de moeilijke coronatijd, en de werknemers van de welzijns- en ouderenzorg in Vlaanderen niet, was de spreekwoordelijke druppel…

Jaarlijks 1,1 miljard euro extra voor de zorgsector

Het sprak voor zich dat De Wingerd met bijna 160 collega’s en Woonzorgnet-Dijleland met meer dan 450 werknemers in totaal ook mee aan de kar zouden trekken voor gelijk loon en gelijke arbeidsvoorwaarden, voor iedereen die in de zorg werkt. Maandenlang leek het dossier niet vooruit te willen komen, tot er vlak voor het ter perse gaan van deze krant onverwacht toch nog schot kwam in de zaak. Het (voor-)akkoord waarmee de Vlaamse regering op 24 november uitpakte, klonk veelbelovend.

Wij blijven voorzichtig en maken de rekening pas wanneer alles is becijferd en het nieuwe akkoord effectief wordt uitgevoerd…

Lees het volledige edito digitaal: huiskrant_winter_2020 [PDF]

En verder in het vierde en laatste nummer van dit 30ste jubileumjaar:

Een gesprek over zorginnovatie in onze brede organisatie, de kracht van burgerparticipatie voor een duurzame energietransitie, zorgen voor jezelf en voor collega’s in de zorg, de column van Jan Hautekiet en een streepje winterse poëzie, de preekstoel van pater Piet die van zijn appartement in Bierbeek naar De Wingerd werd verhuisd, online familieraden en een openhartige babbel met Mieke Soens en afscheidnemend hoofdredacteur Paul Coosemans over 30 jaar vrijwilligersredactie.

Werkten mee aan deze editie:

Catherine Ackermans, Maria Bragina, Paul Coosemans, Astrid De Vleeschauwer, Piet Debruyn, Jan Hautekiet, Annemie Janssens, Sonia Lenaerts, Karen Louwet, Griet Robberechts, Mieke Soens, Rudi Thomassen, Lut Vanaerschot, Margriet Vanvolsem en Jan Vanwezer.

Meewerken aan de volgende huiskrant ?
Contacteer ons, we spreken graag iets met jou af !

Eindredactie & Layout: Stijn Paemelaere
Reageren op de inhoud via: redactie@wingerd.info


Dankzij de milde bijdragen van familieleden en de vele sympathisanten van De Wingerd kunnen we in 2021 naast de online edities, die telkens ook heel erg gretig gelezen worden, hopelijk nog altijd een papieren huiskrant blijven uitgeven.

Bladert u ook nog graag in een échte krant?
Neem dan ook toekomend jaar weer een abonnement!

Steun deze krant en sluit een jaarabonnement [ € 15 ] of een steunabonnement [ € 50 ] af door storting op rekening van Woonzorgnet-Dijleland vzw, met vermelding “huiskrant Wingerd”; BE69 7343 5622 0078 [KREDBEBB]