Huiskrant nr. 4 jg. 29 – Winternummer 2019

Waarop mogen we Jambon 1 afrekenen in 2024?

Guido Joris wierp een kritische blik op het Vlaamse regeerakkoord en sprak met Leuvenaar Lorin Parys, ondervoorzitter van en onderhandelaar voor de N-VA, over de beleidsopties die de regering van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister Wouter Beke (CD&V) zullen nemen om het hoofd te bieden aan de vele noden in de ouderenzorg.

Lorin Parys: “Verpleegkundigen terug naar de essentie van hun job. Dat is waarom ze voor dit beroep kiezen. Ik merk dat daar bij alle politieke partijen een groot draagvlak voor bestaat.

[ huiskrant_winter_2019 ] – PDF

En verder in dit nummer: Zwitserse zorgcowboy parkeert bejaarden met dementie in Thailand, Kerstfeesten in De Wingerd, Elke Plovie geeft een pluim aan De Wingerd, een terugblik op de Herdenkingsviering, een nieuwe expo in LDC Wijnveld, Keaping up appearances in de preekstoel van Pater Piet, de column van Jan Hautekiet, de nieuwe school van StFran op de campus Gasthuisberg, een einde aan de terugbetaling van de klassieke Alzheimermedicatie, een stukje poëzie, het programma ‘Dementie en nU’ in 2020, het belang van levensverhalen in de persoonsgerichte zorg – of net niet; en internationale belangstelling voor onze visie op dementie en zorg voor waardevolle personen.

Elke Plovie: “Ik heb vaak het gevoel dat mensen het woord participatie vaak in de mond nemen, maar als je naar de praktijk gaat kijken dan blijkt de invulling daarvan niet te volstaan om het als échte participatie te kunnen bestempelen. Dat doen ze in De Wingerd gelukkig anders en veel beter.

Werkten mee aan deze editie:

Catherine Ackermans, Riet Buvens, Paul Coosemans, Mia De Brabander, Piet Debruyn, Jan Hautekiet, Inga Hertecant, Marcel Herregods, Guido Joris, Griet Robberechts, Mieke Soens, Rudi Thomassen, Eric Triau, Margriet Vanvolsem en Jan Vanwezer.

Vormgeving: Stijn Paemelaere | Lennert Bollé

Eindredactie: P. Coosemans | S. Paemelaere
Reageren op de inhoud via: redactie@wingerd.info


Steun deze krant en sluit een jaarabonnement [ € 15 ] of een steunabonnement [ € 50 ] af door storting op rekening van Woonzorgnet-Dijleland vzw, met vermelding “huiskrant Wingerd”:

IBAN: BE69 7343 5622 0078   BIC: KREDBEBB