Huiskrant nr. 3 jg. 30 – Herfstnummer 2020

Wouter Beke neemt de uitgestoken hand aan en bezoekt op donderdag 27 augustus 2020 WZC De Wingerd

Old lives matter ook in een woonzorgcentrum

Een indringend gesprek met campusdirecteur Jan Vanwezer: << Als je mij jaren geleden gevraagd had hoe De Wingerd het er van af zou brengen tijdens een pandemie, dan zou ik stellig geantwoord hebben dat wij het minder goed zouden doen dan een meer medisch georiënteerd woonzorgcentrum. Gelukkig kozen wij voor een setting van kleinschalig genormaliseerd wonen, waarvan nu duidelijk is bewezen dat ze ons héél hard geholpen heeft om de pandemie succesvol te bedwingen. Dat heeft zeker te maken met de specifieke architectuur en de afzonderlijke woningen voor telkens acht bewoners. Het kruisen van contacten kon zo voorkomen worden, maar nog belangrijker is het werk dat we eerder leverden om onze medewerkers autonomie te geven. Daardoor konden ze het gehele proces zelf in eigen handen houden en hoefden we geen verpleegkundigen in te schakelen in tien verschillende woningen. >>

Terwijl er onder ouderen in het ganse land sprake is van oversterfte door COVID-19, zien we in de statistieken voor De Wingerd net iets minder overlijdens dan in dezelfde periode vorig jaar. Die cijfers staan jammer genoeg wel in schril contrast met de wijze van rouw en afscheid in coronatijd.

<< We hebben de minister erop gewezen dat we ons niet comfortabel voelden met de formulering van die richtlijnen. En evenmin met onze vertaling van die onduidelijke regels naar een leefbare situatie. Ook al waren we bereid om met ons outbreakteam samen in de gevangenis te belanden als mocht blijken dat het toegestane bezoek als illegaal’ zou worden weggezet.

Samen met Griet Robberechts en de campusdirecteuren van Dijlehof, Keyhof en Ter Meeren hebben we drie vragen aan de minister voorgelegd. Ten eerste: wil je expliciet vermelden in een aangepaste richtlijn dat bezoekregelingen in samenspraak met familie en bewoners worden gemaakt. Vervolgens vroegen we hem om ouderen positief te discrimineren in plaats van negatief: geef hen, in plaats van helemaal géén sociale bubbel, juist een bubbel die groter is dan die van vijf. Dat voorkomt de onethische keuze wie van de familie wel en wie niet op bezoek mag komen. Tenslotte vroegen we dat nieuwe richtlijnen zeer duidelijk zouden vermelden dat de directie van een woonzorgcentrum in het kader van een lokale context de bevoegdheid krijgt om de maatregelen indien nodig niet alleen te verstrengen, maar evenzeer om ze te versoepelen als de situatie dat toelaat. >>

Lees digitaal [ huiskrant_herfst_2020 ] – PDF

En verder in dit nummer: Pleidooi voor nuance en dialoog, Stilte in De Wingerd, Woning X, Proefpersoon voor het corona-vaccin, de Column van Jan Hautekiet en de Preekstoel van pater Piet, Poëzie, het corona-rapport van De Wingerd, Aanbevelingen voor een beter beleid en Eerstelijnszone Leuven.

Werkten mee aan deze editie:

Heidi Cosyns, Piet Debruyn, Carmelita de la Parra, Astrid De Vleeschauwer, Jan Hautekiet, Annemie Janssens, Guido Joris, Karen Louwet, Griet Robberechts, Mieke Soens, Caroline Terranova, Rudi Thomassen, Margriet Vanvolsem, Jurn Verschraegen en Jan Vanwezer.

Eindredactie & Layout: Stijn Paemelaere
Reageren op de inhoud via: redactie@wingerd.info


Steun deze krant en sluit een jaarabonnement [ € 15 ] of een steunabonnement [ € 50 ] af door storting op rekening van Woonzorgnet-Dijleland vzw, met vermelding “huiskrant Wingerd”:

IBAN: BE69 7343 5622 0078   BIC: KREDBEBB