Huiskrant nr. 3 jg. 29 – Herfstnummer 2019

Bewonersraad moet zorgpraktijk in vraag durven stellen — een gesprek met Elke Plovie, onderzoekster aan de UCLL (Hogeschool Leuven-Limburg) waar zij lesgeeft over burgerschap en participatie.

Zelf schrijft ze daarover: “364 burgerinitiatieven werden bevraagd over hun ontstaan en de thema’s waarop ze inzetten, hoe democratisch ze samengesteld zijn, hoe ze zichzelf intern organiseren en hoe ze samenwerken met de overheid en het middenveld. Om de diversiteit aan burgerinitiatieven te capteren, werd een ruime definitie van burgerinitiatief gehanteerd. Twee elementen zijn cruciaal: de burger is de oprichter en de belangrijkste participant; het burgerinitiatief is gericht op het publieke belang.

Een interview door Guido Joris

Participatie speelt op samenlevingsniveau en dat is voor De Wingerd als organisatie niet anders. Nu is de vraag hoe je samen
met de bewoners, de zorgverleners, de familieleden, de vrijwilligers en zelfs met de buurt, vorm kan geven aan wat er in De Wingerd gebeurt. Over welke thema’s het moet gaan, is het eerste antwoord dat geformuleerd dient te worden. Het sleutelwoord is ‘samen’.

Hoe komen we te weten wat er echt leeft bij vrijwilligers, familieleden, zorgverlenenden en alle betrokken actoren? Het is zoeken naar wat de vragen zijn en waar de noden liggen, om vervolgens te kijken of er mensen actief willen worden om daarmee aan de slag te gaan. Je moet dingen in vraag durven stellen om te kijken of ze echt goed in elkaar zitten. Of dat nu over de relatie tussen zorgverlener en zorgontvanger gaat of over de communicatie naar de familieleden, je zal het sowieso moeten bevragen. En net zomin als je het handhaven van een status quo niet automatisch mag verwerpen, net zomin mag je het automatisch goedkeuren.

De platgetreden paden zijn veilig, maar niet altijd de beste. Een eigen pad banen vereist een bijzondere dynamiek van een groep betrokken burgers: bewoners, buren, zowel als zorgverleners, en die moeten vooral heel goed naar elkaar kunnen luisteren!

Lees de volledige bijdrage in [ huiskrant_editie_herfst_2019 ] – PDF

En verder in dit nummer: eindelijk financiële tussenkomst bij jongdementie; François, een man om niet snel te vergeten; een meet & greet met Rob de Nijs tijdens Suikerrock; de column van Jan Hautekiet; onze nieuwe AssiStep; exclusieve wijnverkoop ten voordele van de Zorgcirkels Jongdementie; ‘t zomerde weer in De Wingerd; een brok poëzie en wat we kunnen leren van mensen met dementie; nieuwe praatcafés dementie en met de vrijwillers op stap …

Werkten mee aan deze editie:

Riekje Akkerman, Riet Buvens, Isabelle Boelen, Paul Coosemans, Mia De Brabander, Piet Debruyn, Kristel Denruyter, Jan Hautekiet, Guido Joris, Wim Kerremans, Rita Passchyn, Antje Proost, Mieke Soens, Caroline Terranova, Rudi Thomassen, Lut Vanaerschot, Margriet Vanvolsem, Jan Vanwezer en Liesbet Volders.

Vormgeving: Stijn Paemelaere | Lennert Bollé

Eindredactie: P. Coosemans | S. Paemelaere
Reageren op de inhoud via: redactie@wingerd.info


Steun deze krant en sluit een jaarabonnement [ € 15 ] of een steunabonnement [ € 50 ] af door storting op rekening van Woonzorgnet-Dijleland vzw, met vermelding “huiskrant Wingerd”:

IBAN: BE69 7343 5622 0078   BIC: KREDBEBB