Huiskrant nr. 2 jg. 33 – Zomernummer 2023

Radicaal anders kijken naar zorg – een indringend gesprek met Mohamed Ridouani en Lies Corneillie

Een laatste maar niet minder belangrijke bijdrage in de reeks interviews onder de titel ‘We have a dream’. Eind 2020 koopt het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven ‘De Boomgaard’ in Kessel-Lo. Midden 2021 start men, met het oog op de herbestemming, een zoektocht naar private partners om er een nieuw woonproject te realiseren dat ook een link legt met de wijkwerking. Mario Vanhaeren, directeur bij Oostrem, ziet meteen een opportuniteit om er een ‘zorgzame buurt’ te ontwikkelen. De Wingerd springt samen met De Wissel en het Stadsmakersfonds mee op die kar en Zorg Leuven sluit aan als zorgpartner. In de loop van 2022 wordt de erfpacht toegewezen aan de ondertussen opgerichte coöperatie LIVEZ. De financiering van het project wordt samen en op gelijke wijze mogelijk gemaakt door de vijf organisaties. In het voorjaar van 2023 wordt een architect aangesteld en de visie krijgt samen met de bouwplannen concreet vorm.

Stijn Paemelaere en Mario Vanhaeren (directeur Oostrem) gaan op de koffie in het stadkantoor en voelen de Leuvense burgemeester en de bevoegde schepen over hun ambities aan de tand.

En verder in dit nummer: Paul Coosemans en Guido Joris brengen hulde aan Roger Cappelle en Dea Devroy, niet alleen persoonlijke vrienden van hen beiden, maar ook jarenlang trouwe vrijwilligers in dit huis; Kristine Ooms deelt ‘het boek’ van haar mama met ons; Karen Louwet geeft 10 omgangstips voor wie samenleeft met of zorgt voor een persoon met dementie; Jan Hautekiet blikt vooruit naar de ‘fin de saison’ van ’t Zomert in De Wingerd met Franse chanson; Lara Doom vertelt u hoe we BelRAI uitrollen en waarom dat een goede zaak is; Geert bewoner van Het Roerhuis en vrijwilliger in het Grand Café wilde heel graag ook eens in de krant en we kijken terug op een succesvolle Music fot Luc, Levensloop Leuven én een zonnige terugkomdag voor oudgedienden en gepensioneerden bij Woonzorgnet-Dijleland.

Werkten mee aan deze editie: Paul Coosemans, Mia De Brabander, Lara Doom, Jan Hautekiet, Marcel Herregods,
Guido Joris, Sonia Lenaerts, Karen Louwet, Kristine Ooms, Griet Robberechts, Mieke Soens, Rudi Thomassen, Lut
Vanaerschot, Mario Vanhaeren, Liesbet Volders, Margriet Vanvolsem en Jan Vanwezer.

Meewerken aan de volgende huiskrant ?
Contacteer ons, we spreken graag iets met jou af !

Eindredactie & Layout: Stijn Paemelaere
Reageren op de inhoud via: redactie@wingerd.info


Ben je een digitale lezer?

Haal de kopij van uw krant hier op: huiskrant_zomer_2023 [.pdf]

Enkel dankzij de milde bijdragen van familieleden en de vele sympathisanten van De Wingerd kunnen we naast de online edities, die telkens erg gretig gelezen worden, hopelijk nog altijd een papieren huiskrant blijven uitgeven.

Bladert u ook nog graag in een échte krant of gunt u dat gevoel graag aan andere lezers?
Steun dan de krant of neem ook een papieren abonnement!

Steun deze krant en sluit een jaarabonnement [ € 15 ] of een steunabonnement [ € 50 ] af door storting op rekening van Woonzorgnet-Dijleland vzw, met vermelding “huiskrant Wingerd”; BE69 7343 5622 0078 [KREDBEBB]