Huiskrant nr. 2 jg. 31 – Zomernummer 2021

Lessen voor de toekomst

De Wingerd als co-housingproject en de pandemie als een kans

De Koning Boudewijnstichting (KBS) richtte eind maart 2020 het Fonds voor Solidaire Zorg op, in het kader van de strijd tegen het coronavirus en de ziekte COVID-19. Er zijn ondertussen maar liefst 21 projecten geselecteerd, waarvan 16 Nederlandstalige, die als doel hebben hulp te bieden aan zorginstellingen om onder andere de continuïteit van de zorg en de levenskwaliteit te waarborgen.

Veel van de weerhouden projecten buigen zich over het structureren van samenwerkingen tussen ziekenhuizen en andere zorginstellingen om te helpen bij het implementeren van maatregelen. Een opvallend project is dat van Kwaito om een allesomvattend draaiboek te maken voor woongelegenheden waar mensen in kleine groepjes in een huiselijke sfeer (begeleid) wonen.

Kwaito is een netwerk van organisaties zoals Oostrem en VZW Hejmen die op een sociaal verantwoorde en duurzame wijze willen ondernemen ten gunste van kwetsbare groepen in de samenleving. ‘Pandemie: iedereen gelijk aan de start’, kortweg PIGAS, wordt een pandemieplan voor crisismanagement, opleiding en heldere communicatie; een draaiboek dat residentiële zorginstellingen en co-housingprojecten daadkrachtiger een pandemie wil laten aanpakken.

Project-coördinator Sofie Stoop sprak met campusdirecteur Jan Vanwezer en beluisterde de voordelen van kleinschalig genormaliseerd wonen voor mensen met dementie in coronatijd.

Een voorafname op deze publicatie en de lessen vanuit De Wingerd als co-housingproject vind je in het zomernummer van de huiskrant.

[ huiskrant zomer 2021 ] – PDF


Erratum: Door een onzorgvuldigheid werden in de gedrukte versie van de krant enkele namen van bewoners, die het woonzorgcentrum hebben verlaten, opgenomen in de condoleancelijst. Dit werd in de online versie rechtgezet – dd. 7 juli 2021.


Werkten mee aan deze editie:

Maria Bragina, Yannic Brandt, Mia De Brabander, Piet Debruyn, Jan Hautekiet, Guido Joris, Lore Poulussen, Antje Proost, Griet Robberechts, Mieke Soens, Rudi Thomassen, Margriet Vanvolsem, Jan Vanwezer en Liesbet Volders.

Meewerken aan de volgende huiskrant ?
Contacteer ons, we spreken graag iets met jou af !

Eindredactie & Layout: Stijn Paemelaere
Reageren op de inhoud via: redactie@wingerd.info


Dankzij de milde bijdragen van familieleden en de vele sympathisanten van De Wingerd kunnen we naast de online edities, die telkens ook heel erg gretig gelezen worden, hopelijk nog altijd een papieren huiskrant blijven uitgeven.

Bladert u ook nog graag in een échte krant?
Kies dan voor een papieren abonnement!

Steun deze krant en sluit een jaarabonnement [ € 15 ] of een steunabonnement [ € 50 ] af door storting op rekening van Woonzorgnet-Dijleland vzw, met vermelding “huiskrant Wingerd”; BE69 7343 5622 0078 [KREDBEBB]