Huiskrant nr. 1 jg. 30 – Lentenummer 2020

Reset & Go

Wat een feestelijke eerste editie had moeten worden in dit jubileumjaar, onze huiskrant gaat immers haar 30ste jaargang in, neemt op zijn zachtst gezegd de start een beetje in mineur. We hopen samen met u allemaal op een stralender zomernummer. Als het aan de redactie is gelegen, beginnen wij vandaag alvast te schrijven aan die goednieuwskrant !

Een uitzonderlijke ‘Column van Jan Hautekiet’ in volle #coronacrisis – 24 maart 2020

Kent u dat? De computer blokkeert, het beeld bevriest, niks raakt nog aan de praat. Je hebt al op ongeveer alle toetsen gedrukt en nog komt er geen beweging in. Een beetje computerspecialist zegt je dan: als je alles geprobeerd hebt, doe dan een harde reset. De powerknop uitdrukken, even wachten en dan terug aanzetten. De powerknop is uitgedrukt, in de ‘even wachten’-fase zit de wereld vandaag. Hoe lang dat wachten nog duurt, niemand die het weet. Zal alles meteen weer naar behoren functioneren? Waarschijnlijk niet, we zullen hier en daar wel een programma opnieuw moeten installeren.

Kunnen we 2020 van onze harde schijf deleten en een nieuwe versie krijgen? In de eerste versie zat een virus…

En verder in dit nummer: een warme oproep, crowdfund #samentegencorona; een edito naar aanleiding van de reacties op het winternummer, De Wingerd aan zet;  dé vraag van de dag, zal Music for Luc kunnen doorgaan of niet; COVID-19 door de ogen van een huisarts en Juliette, een bewoner aan het woord; Jan Vanwezer dient Jan Leyers van antwoord, over euthanasie; bewonersraden vanaf nu op ‘woning-’ of ‘straatniveau’, géén Tubbe-model wel een ‘spoormodel’ en directe democratie; Rita Passchyn gaat met pensioen, met een paar nuttige tips voor het team; coöperatief investeren in groene stroom voor een beter klimaat en waarom Leuven volgens ons best een ‘vriendelijke gemeente’ wordt voor iedereen.

Lees ze digitaal: huiskrant_wingerd_lente_2020  [PDF]

Werkten mee aan deze editie:

Mia De Brabander, Piet Debruyn, Jo Declercq, Jan Hautekiet, Inga Hertekant, Ans Huttinga, Ursula Segaert, Erik Mertens, Rita Passchyn, Els Ronsmans, Rudi Thomassen, Mieke Soens, Lut Vanaerschot, Margriet Vanvolsem, Juliette Verhoeven, Bieke Verlinden en Jan Vanwezer.

Vormgeving: Stijn Paemelaere | Lennert Bollé

Eindredactie: P. Coosemans | S. Paemelaere
Reageren op de inhoud via: redactie@wingerd.info


Steun deze krant en sluit een jaarabonnement [ € 15 ] of een steunabonnement [ € 50 ] af door storting op rekening van Woonzorgnet-Dijleland vzw, met vermelding “huiskrant Wingerd”:

IBAN: BE69 7343 5622 0078   BIC: KREDBEBB