Huiskrant jg 27 nr 01 - Lente 2017

Huiskrant nr. 1 jg. 27 – Lentenummer 2017

In deze editie van ‘Wingerd’ [ PDF ophalen van huiskrant nr  1 – 2017  ]

  • Werken in de luwte
  • Hoe een dubbeltje rollen kan
  • Lichtmis en pannenkoeken
  • Interview met Griet Robberechts
  • ‘t Is langs hier Felix
  • Beweging.Net prijs voor de vrijwilliger
  • Column van Jan Hautekiet
  • MEMOrabel: pensioen van Stien Claus
  • Benefiet Zorgcirkels Jongdementie

Werkten mee aan deze editie:

Roger Cappelle, Paul Coosemans, Mia Debrabander, Piet Debruyn, Katleen Deckers, Jan Hautekiet, Karen Louwet, Katje Van Goethem, Stien Claus, Eddy Michiels, Stijn Paemelaere, Griet Robberechts, Mieke Soens, Rudi Thomassen, Eric Uyttenbroeck, Jan Vanwezer, Liesbet Volders en Stefan Willems.

Reageren op de inhoud via: redactie@wingerd.info


Steun deze krant en sluit een jaarabonnement [ € 12 ] of een steunabonnement [ € 50 ] af door storting op rekening van Woonzorgnet-Dijleland vzw, met vermelding “huiskrant Wingerd”:

IBAN: BE69 7343 5622 0078
BIC: KREDBEBB