Helpen is vaak iets anders dan wat wij denken

“De Rustverleners” is ontstaan vanuit de overtuiging dat we veel kunnen leren van mensen met dementie. Mensen met dementie houden ons een spiegel voor die onze eigen rust en onrust weerspiegelt. Jan Vanwezer, dagelijks verantwoordelijke in De Wingerd, en Dirk Swaegers, energiecoach en trainer, hebben de handen in elkaar geslagen en werkten een uniek en een op alle vlakken innovatief project uit. Ze boeken een dubbele winst: enerzijds voor bedrijven met werknemers in de productie-economie of de industriële dienstensector, anderzijds voor de maatschappelijke meerwaarde en het respect voor mensen met dementie.

Vóór de start van “De Rustverleners” heeft Dirk Swaegers heel wat tijd doorgebracht bij de bewoners. Hij wou zelf ervaren welke effecten de contacten hadden en of zijn ideeën ook in de praktijk klopten. En dat bleek zo te zijn, tijdens de pilootsessies die het afgelopen half jaar werden georganiseerd. De reacties waren stuk voor stuk positief, bij de deelnemers én bij de bewoners in De Wingerd. Naast een belangrijke levensles leren van de bewoners, kunnen deelnemers aan zo een workshop ook iets terug geven aan de samenleving, en meer in het bijzonder ook aan de mensen met dementie waarmee ze de dag door hebben gebracht.

Sta stil, zit neer en beleef

De eerste keer dat Dirk een woning ging bezoeken had hij afgesproken met Kristel, één van de vele gepassioneerde zorgverleners in ons woonzorgcentrum. Hij vertelde wat hij wilde doen met “De Rustverleners” en hoe zo een inleef- en beleefdag er zou uitzien.
Elke deelnemer verblijft gedurende enkele uren in een woning, slaat een babbeltje, gaat eens wandelen, schuift mee aan aan tafel en …. kan wat mee helpen, bijvoorbeeld de koffie uitschenken.

Daar moet je wel mee oppassen”, antwoordde Kristel bedachtzaam, “want heel wat bewoners kunnen dat zelf nog, of doen dat graag voor de anderen. Als je dat doet neem je dat van hen af!” En kijk daar was al dadelijk een éérste belangrijke inzicht: Is mijn manier van helpen wel wat de andere nodig heeft, wat de andere helpt? Want helpen is vaak iets anders dan hetgeen wij denken!

Wat kan ik doen om te helpen?

En dat geldt vaak ook in de werkomgeving, in de zorgsector en daarbuiten. Wat heeft iemand nodig en hoe kunnen we helpen? Met die vraag worstelt iedereen wel eens. Dat merken Dirk en Antje Proost, de zorgcoördinator die het project voor De Wingerd mee coördineert, dat deelnemers aan een workshop hier soms mee worstelen. Ze vragen dan: “Wat kan ik doen in de woning?” Maar de collega’s zeggen dan: “Je hoeft helemaal niets te doen, er gewoon zijn, een babbeltje slaan met de bewoners, een lach, een wandeling, samen lunchen, …

Zo zat een deelnemer aan het project in de woning eens met een aantal bewoners te babbelen. Tine, van het zorgteam in de woning, was ondertussen elders bezig. Toen ze even passeerde vroeg die deelnemer: “Kan ik iets doen Tine? Want ik vind het vervelend dat jij aan het werk bent en ik ‘nik’s doe”.  Het antwoord luidde: “Niet nodig, en je bent trouwens heel veel aan het doen.  Want terwijl jij hier praat met de mensen kan ik in de kamers de andere bewoners verzorgen.” Respect, contact en aandacht.  Soms is er gewoon zijn al een ontzettend grote hulp.

Interesse?

Ervaar tijdens de open workshop op vrijdag 18 oktober 2019 hoe je zelf meer rust kan vinden.

Meer info vind je hier: www.derustverleners.be/workshops

Contact

Dirk Swaegers

E: dirk@energ.be | T: 0479 29 08 07


Foto:  © Sien Verstraeten – Beeldbank Vlaamse Ouderenraad