De Wingerd installeert een publiek AED-toestel

Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, moet je meteen de hulpdiensten verwittigen via het Europese noodnummer 112. Elke seconde telt en daarom is het belangrijk om onmiddellijk te starten met de reanimatie, liefst met een Automatische Externe Defibrillator (AED). De aanwezigheid van dit nieuwe toestel wordt opgenomen in de officiële lijst met AED-locaties die bijgehouden wordt door de Vlaamse Overheid.

Je vindt het AED-toestel in het sas van het Grand Café, bij de ingang via de tuin. Dat laat niet alleen onze zorgverstrekkers toe om levens te redden; het staat ook ter beschikking van het publiek. Alles functioneert volautomatisch en het toestel doorloopt stap-voor-stap de correcte procedure met de gebruiker. Er wordt zowel visueel als mondeling (in het Nederlands) ondersteuning geboden door het computergestuurde AED-toestel.

De verpleegkundigen in onze zorgteams, die 24 uur en 7 dagen op 7  in het woonzorgcentrum paraat staan, kunnen desgevallend  assisteren in noodgevallen waarbij bewoners, bezoekers, buurtbewoners, vrijwilligers of collega’s betrokken zijn. Het spreekt daarbij voor zich dat we bij bewoners van het woonzorgcentrum, waarvoor er een ‘vroegtijdige zorgplanning’ opgemaakt is, rekening houden met de persoonlijke wensen rond een eventuele reanimatiepoging.

Vergewis er u bij uw volgende bezoek van waar het AED-toestel zich precies bevindt, en hoe het te gebruiken valt. Wie weet kan u er ooit iemands leven mee redden, of misschien zelfs iemand het uwe!